JAPAN HOKKAIDO SNOW FESTIVAL 7 วัน 4 คืน
JAPAN HOKKAIDO SNOW FESTIVAL 7 วัน 4 คืน
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาะฮอกไกโด
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท
รหัสทัวร์ JP-07
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 02 - 08 ก.พ. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินคันไซ – นั่งเครื่องบินภายในประเทศสู่สนามบินชิโตเซ่ - สวนสัตว์อาซาฮิยามะ ถ้ำน้ำแข็ง ไอซ์พาวิเลียน – โซอุนเคียว [ - / L / D ]
  Day 3 : น้ำตกริวเซ – น้ำตกงิงงะ – เมืองบิเอะ - บ่อน้ำสีฟ้า – ซัปโปโร - โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิย่า -ช้อปปิ้งย่านซูซูกิโนะ [ B / L / D ]
  Day 4 : หมู่บ้านชาวไอนุ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ภูเขาโชวะ ชินชัน [ B / L / D ]
  Day 5 : เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ซัปโปโร - เทศกาลหิมะซัปโปโร [ B / L / - ]
  Day 6 : ตลาดเช้านิโจ – ทาคิโนะ พาร์ค - มิตซุย เอ้าท์เล็ท มอลล์ – สนามบินชิโตเซ่ – นั่งเครื่องบินภายในประเทศสู่สนามบินฮาเนดะ โตเกียว – กรุงเทพ [ B / - / - ]
  Day 7 : กรุงเทพฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
02 - 08 ก.พ. 61
59,900
56,900
56,900
53,900
8,900

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X