JAPAN HIROSHIMA KYOTO SAKURA 7 วัน 4 คืน
JAPAN HIROSHIMA KYOTO SAKURA  7 วัน 4 คืน
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซาก้า
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮิโรชิม่า
ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท
รหัสทัวร์ JP-29
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพ – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินคันไซ – ปราสาทโอซาก้า – วัดคิโยมิสึ – เมืองนารุโตะ – ออนเซ็น [ - / L / D ]
  Day 3 : สวนริทซึริน – ปราสาทมัตสึยาม่า – โดโงะออนเซ็น [ B / L / D ]
  Day 4 : พิพิธภัณฑ์ผ้าขนหนู – เมืองฮิโรชิม่า – อะตอมมิคบอมบ์โดมสวนสันติภาพ และพิพิธภัณฑ์สงคราม- สวนสันติภาพฮิโรชิมะ – ช้อปปิ้ง [ B / L / D ]
  Day 5 : เมืองมิยาจิม่า – ศาลเจ้าอิสึคุชิม่า – เมืองฮิโรชิมะ นั่งรถไฟชินคันเซ็นไป สู่เมืองโอซาก้า – โอซาก้า [ B / L / - ]
  Day 6 : สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ – อิสระช้อปปิ้ง – สนามบินคันไซ [ B / - / - ]
  Day 7 : กรุงเทพฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
20 - 26 มี.ค. 61
59,900
56,900
56,900
53,900
8,900
05 - 11 เม.ย. 61
64,900
61,900
61,900
58,900
8,900

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X