JAPAN GRAND TOKYO NIKKO SAKURA
6 วัน 3 คืน
JAPAN GRAND TOKYO NIKKO SAKURA<BR>6 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ภูมิภาคโทโฮคุ
ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 53,900 บาท
รหัสทัวร์ JP-05
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินฮาเนดะ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – แช่น้ำแร่ [ - / L / D ]
  Day 3 : ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – หลวงพ่อโตคามาคูระ –ชมซากุระ – ช้อปปิ้งชินจุกุ [ B / L / - ]
  Day 4 : ศาลเจ้าโทโชคุ – น้ำตกเคง่อน – ทะเลสาบชูเซ็นจิ – สวนผลไม้ – ออนเซ็น [ B / L / D ]
  Day 5 : เอโดะวันเดอร์แลนด์ +แต่งตัวย้อนยุค หรือ ชุดกิโมโน ฟรี!! – วัดอาซะกุซ่า – โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ [ B / L / D ]
  Day 6 : สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
20 - 25 มี.ค. 62
53,900
50,900
50,900
47,900
8,900
27 มี.ค. 62 - 01 เม.ย. 62
53,900
50,900
50,900
47,900
8,900

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X