EUROPE CLASSIC REROUTE
EUROPE CLASSIC REROUTE
ทัวร์ ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 76,900 บาท
รหัสทัวร์ Europe Classic Classic9D/TG (F-CH-I)
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ [ - / - / - ]
  Day 2 : ปารีส-แวร์ซายส์-ปารีส-ล่องเรือแม่น้ำแซน (ฝรั่งเศส) [ - / L / D ]
  Day 3 : ปารีส-รถไฟ TGV-แรงส์-กอลมาร์ (ฝรั่งเศส) [ B / L / D ]
  Day 4 : กอลมาร์ (ฝรั่งเศส)-จุงฟราว-อินเทอร์ลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์) [ B / L / D ]
  Day 5 : อินเทอร์ลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)-มิลาน-เวนิสมาสเทร่ (อิตาลี) [ B / L / D ]
  Day 6 : เวนิส-ปิซ่า (อิตาลี) [ B / L / D ]
  Day 7 : ปิซ่า-โรม (อิตาลี) [ B / L / - ]
  Day 8 : โรม (อิตาลี) [ B / - / - ]
  Day 9 : กรุงเทพฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
09 - 17 เม.ย. 61
76,900

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X