EUROPE CHARMING 3 COUNTRIES
EUROPE CHARMING 3 COUNTRIES
ทัวร์ ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 59,500 บาท
รหัสทัวร์ Europe Charming8D,TG (D-CH-A) (MUC-MUC)
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ [ - / - / - ]
  Day 2 : กรุงเทพฯ-มิวนิค-การ์มิชพาร์เท่นเคียร์เช่น-ฟุสเซ่น (เยอรมัน) [ - / L / D ]
  Day 3 : ฟุสเซ่น (เยอรมัน)-ชาฟฮาวเซ่น-ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์) [ B / L / D ]
  Day 4 : ลูเซิร์น-คัวร์-วาดูซ (สวิตเซอร์แลนด์)-อินน์สบรูค (ออสเตรีย) [ B / L / D ]
  Day 5 : อินน์สบรูค-ซาลสเบิร์ก (ออสเตรีย)-มิวนิค (เยอรมัน) [ B / L / D ]
  Day 6 : มิวนิค-อิงกอลสตัดท์-ช้อปปิ้งเอ๊าท์เล็ต-มิวนิค (เยอรมัน) [ B / L / - ]
  Day 7 : มิวนิค-สนามบินมิวนิค (เยอรมัน) [ B / - / - ]
  Day 8 : กรุงเทพฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
15 - 22 ก.พ. 61
59,500

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X