ซิดนีย์ - บลูเมาท์เท่นส์ - เมลเบิร์น - เกรทโอเชี่ยนโร้ท 6 วัน 4 คืน
ซิดนีย์ - บลูเมาท์เท่นส์ - เมลเบิร์น - เกรทโอเชี่ยนโร้ท 6 วัน 4 คืน
ทัวร์ ทัวร์ออสเตรเลีย
ราคาเริ่มต้น 74,900 บาท
รหัสทัวร์ AUS-03
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ - นครซิดนีย์ [ - / - / - ]
  Day 2 : นครซิดนีย์ - อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - สวนสัตว์พื้นเมือง - ซิดนีย์ [ - / L / D ]
  Day 3 : นครซิดนีย์ - เที่ยวชมเมือง - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ - เมลเบิร์น [ B / L / D ]
  Day 4 : เกรทโอเชี่ยนโร้ด ( เต็มสาย ) - เมืองอโพโล เบย์ - พอร์ตแคมเบลล์ - เมลเบิร์น - ชมพลุฉลองปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่ริมแม่น้ำยาราแห่งนครเมลเบิร์น [ B / L / D ]
  Day 5 : รถไฟจักรไอน้ำโบราณ - ชมสวนสัตว์ - ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป [ B / L / D ]
  Day 6 : เมลเบิร์นชมเมือง -สวนฟิตซรอย - กระท่อมกัปตันคุ้ก - ช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
28 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61
74,900
71,900
68,900
65,900
12,900

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X