DELIGHT AUSTRALIA 6D 4N
DELIGHT AUSTRALIA 6D 4N
ทัวร์ ทัวร์ออสเตรเลีย
ราคาเริ่มต้น 71,900 บาท
รหัสทัวร์ AUS-02
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ - นครซิดนีย์ [ - / - / - ]
  Day 2 : นครซิดนีย์ - เมลเบิร์น - รถไฟจักรไอน้ำโบราณ - ชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป [ - / L / D ]
  Day 3 : เกรทโอเชี่ยนโร้ด( เต็มสาย ) - เมืองอโพโล เบย์ - พอร์ตแคมเบลล์ - เมลเบิร์น [ B / L / D ]
  Day 4 : เมลเบิร์น - ชมเมือง - ซิดนีย์ [ B / L / D ]
  Day 5 : ซิดนีย์ - สวนสัตว์พื้นเมือง - ชมหาดบอนได - ช้อปปิ้ง [ B / L / D ]
  Day 6 : ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
29 ธ.ค. 60 - 03 ม.ค. 61
71,900
69,900
65,900
61,900
11,900

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X