COSTA FORTUNA 5 วัน 4 คืน
แหลมฉบัง-สีหนุวิลล์-เกาะฟูก๊วก-เกาะสมุย-แหลมฉบัง
COSTA FORTUNA 5 วัน 4 คืน<BR>แหลมฉบัง-สีหนุวิลล์-เกาะฟูก๊วก-เกาะสมุย-แหลมฉบัง
ทัวร์ ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์กัมพูชา
ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท
รหัสทัวร์
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน
ข้อมูลเรือสำราญ คลิก
กำหนดวันเดินทาง : 04 - 08 พ.ย. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : ท่าเรือแหลมฉบัง – น่านน้ำสากล [ - / - / D ]
  Day 2 : สีหนุวิลล์, ประเทศกัมพูชา (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง) [ B / L / D ]
  Day 3 : เกาะฟูก๊วก, ประเทศเวียดนาม (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง) [ B / L / D ]
  Day 4 : เกาะสมุย, ประเทศไทย (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง) [ B / L / D ]
  Day 5 : ท่าเรือแหลมฉบัง– กรุงเทพฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
04 - 08 พ.ย. 61
15,999

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X