BW...3 CAPITALS OF SCANDINAVIA 7 วัน 4 คืน
BW...3 CAPITALS OF SCANDINAVIA 7 วัน 4 คืน
ทัวร์ ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ราคาเริ่มต้น 54,900 บาท
รหัสทัวร์
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรณภูมิ – โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) [ - / - / - ]
  Day 2 : กรุงโคเปนเฮเก้น – พระราชวังอามาเลียนบอร์ก – น้ำพุเกฟิออน รูปปั้นเงือกน้อย – เข้าชมปราสาทโรเซนบอร์ก–ถนนสายช้อปปิ้งเรือสำราญ DFDS [ - / L / D ]
  Day 3 : กรุงออสโล (ประเทศนอร์เวย์)–สวนประติมากรรมวิกกลันด์-(ผ่านชมศาลาว่าการกรุงออสโล–พระราชวังหลวง– พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง–ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย [ B / L / D ]
  Day 4 : กรุงออสโล – คาลสตัท (ประเทศสวีเดน) – กรุงสตอกโฮล์ม [ B / L / D ]
  Day 5 : กรุงสตอกโฮล์ม–ศาลาว่าการกรุงสตอกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือรบวาซา-ช้อปปิ้ง [ B / L / - ]
  Day 6 : สตอกโฮล์ม– สนามบินสตอกโฮล์ม [ B / - / - ]
  Day 7 : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
09 - 15 เม.ย. 61
64,900
18 - 24 มิ.ย. 61
54,900

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X