มหัศจรรย์ TURKEY 9 วัน 6 คืน
มหัศจรรย์ TURKEY 9 วัน 6 คืน
ทัวร์ ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น 36,900 บาท
รหัสทัวร์ IST011_TK
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ • บินตรงสู่ประเทศตุรกี (กรุงอิสตันบูล) [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินอิสตันบูล • ชานัคคาเล่ • นั่งเรือข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ • ถ่ายรูปกับม้าไม้ฮอลิวูด ชมเมืองโบราณทรอย [ B / L / D ]
  Day 3 : เมืองคุชาดาสึ • โรงงานผลิตเสื้อหนัง • เมืองโบราณเอฟฟิซุส • บ้านพระแม่มารี • ปามุคคาเล [ B / L / D ]
  Day 4 : ปามมุคคาเล • ปราสาทปุยฝ้าย • คอนย่า [ B / L / D ]
  Day 5 : คัปปาโดเกีย • สถานีคาราวาน • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม • นครใต้ดินคาดัค • โรงงานผลิตพรมทอมือ • โรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ • ชมการแสดงระบำหน้าท้อง [ B / L / D ]
  Day 6 : คัปปาโดเกีย • อังการา • ถ่ายรูปทะเลสาบน้ำเค็ม • อิสตันบูล [ B / L / D ]
  Day 7 : บลูมอสก์ • อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน • ฮิปโปโดรม • ฮายาโซฟีอา • พระราชวังทอปกาปึ ชอปปิ้ง ณ สไปซ์มาเก็ต • สนามบินอิสตันบูล [ B / L / D ]
  Day 8 : ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส • สวนอิเมอร์แกนด์ • จตุรัสทักซิม • สนามบินอิสตันบูล [ B / L / - ]
  Day 9 : ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส • สวนอิเมอร์แกนด์ • จตุรัสทักซิม • สนามบินอิสตันบูล [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
06 - 14 เม.ย. 63 สงกรานต์
07 - 15 เม.ย. 63 สงกรานต์

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X