JAPAN SKI USJ TAKAYAMA ILLUMINATION 6 วัน 3 คืน
JAPAN SKI USJ TAKAYAMA ILLUMINATION  6 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ทาคายาม่า
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซาก้า
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว
ราคาเริ่มต้น 55,900 บาท
รหัสทัวร์ JP-55
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินนาโกย่า [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินนาโกย่า – โอซาก้า – สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าเข้า) [ - / - / - ]
  Day 3 : หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า จินจะ (ด้านนอก) – ซานจูซานมาจิ – มัตสึโมโต้ [ B / L / D ]
  Day 4 : วัดมิโนบุซัง โคโอนจิ - มิโมบูซัง นั่งกระเช้า - ลานสกี - วิวภูเขาไฟฟูจิ ถ่ายรูปด้านล่าง – ชมเทศกาลประดับไฟกลางคืนซากามิโกะ [ B / L / D ]
  Day 5 : วัดอาซากุซะ - โตเกียว สกายทรี (ถ่ายรูป) – อิสระช้อปปิ้งชินจูกุ หรือ เลือกเข้า สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ - สนามบินฮาเนดะ [ B / - / - ]
  Day 6 : สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
06 - 11 ธ.ค. 62
55,900
52,900
52,900
49,900
9,900
20 - 25 ธ.ค. 62
55,900
52,900
52,900
49,900
9,900
28 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63 ปีใหม่
65,900
62,900
62,900
59,900
9,900
29 ธ.ค. 62 - 03 ม.ค. 63 ปีใหม่
65,900
62,900
62,900
59,900
9,900

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X