มหัศจรรย์...เมืองแปร 3 วัน 2 คืน
มหัศจรรย์...เมืองแปร 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท
รหัสทัวร์ MMR041_DD
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – เมืองแปร – พิพิธภัณฑ์อาณาจักรศรีเกษตร – เจดีย์เบเบพญา – เจดีย์บอว์บอว์จีพญา – เลเมียตหน่า – พญาจี - เจดีย์ชเวซันดอร์ [ - / L / D ]
  Day 2 : ตลาดเช้าเมืองแปร - เมืองถ่นโบ่ – เขาอะเกาก์เตาง์ - แปร – หลวงพ่อชเวเมี๊ยะมัน(พระสามแว่น) - ย่างกุ้ง [ B / L / D ]
  Day 3 : ย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนตาหวาน – วัดหงาทัตยีตลาดสก๊อต - กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
02 - 04 ส.ค. 62
03 - 05 ส.ค. 62
09 - 11 ส.ค. 62
10 - 12 ส.ค. 62 วันแม่
16 - 18 ส.ค. 62
23 - 25 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62 - 01 ก.ย. 62
06 - 08 ก.ย. 62
13 - 15 ก.ย. 62
20 - 22 ก.ย. 62
27 - 29 ก.ย. 62

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X