จางเจียเจี้ย เทียนหมินซาน เทียนจื่อซาน เฟิ่งหวง
6 วัน 5 คืน
จางเจียเจี้ย เทียนหมินซาน เทียนจื่อซาน เฟิ่งหวง<BR>6 วัน 5 คืน
ทัวร์ ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท
รหัสทัวร์ ZCSX02
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - สนามบินฉางซา - เมืองฉางเต๋อ [ - / - / D ]
  Day 2 : เมืองเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - เมืองโบราญเฟิ่งหวง [ B / L / D ]
  Day 3 : เมืองจางเจียเจี้ย – ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - เขาอวตาร - ลิฟท์แก้วไป๋หลง [ B / L / D ]
  Day 4 : แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) - ร้านหยก - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายถนนคนเดินซีปูเจี่ย [ B / L / D ]
  Day 5 : ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) - ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์ [ B / L / D ]
  Day 6 : เมืองจางเจียเจี้ย - เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
04 - 09 ก.ค. 62
11 - 16 ก.ค. 62
18 - 23 ก.ค. 62
25 - 30 ก.ค. 62
01 - 06 ส.ค. 62
08 - 13 ส.ค. 62
15 - 20 ส.ค. 62
22 - 27 ส.ค. 62
29 ส.ค. 62 - 03 ก.ย. 62
05 - 10 ก.ย. 62
12 - 17 ก.ย. 62
19 - 24 ก.ย. 62
26 ก.ย. 62 - 01 ต.ค. 62
10 - 15 ต.ค. 62
17 - 22 ต.ค. 62
18 - 23 ต.ค. 62
23 - 28 ต.ค. 62
30 ต.ค. 62 - 04 พ.ย. 62
06 - 11 พ.ย. 62
13 - 18 พ.ย. 62
20 - 25 พ.ย. 62
27 พ.ย. 62 - 02 ธ.ค. 62

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X