ซีอาน หยุนไถซาน ลั่วหยาง 5 วัน 4 คืน
ซีอาน หยุนไถซาน ลั่วหยาง 5 วัน 4 คืน
ทัวร์ ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น 28,890 บาท
รหัสทัวร์ XIY01
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – เจิ้งโจว [ - / - / D ]
  Day 2 : เจิ้งโจว – อุทยานหยุนไถซาน – หุบผาหินแดงหงสือเสีย – ซินหมี่ [ B / L / D ]
  Day 3 : ซินหมี่ – เติงเฟิง – วัดเส้าหลิน – ป่าเจดีย์ – ชมการแสดงกังฟู – ลั่วหยาง –ถ้ำหินหลงเหมิน (รวมรถเล็ก) [ B / L / D ]
  Day 4 : หลิงเป่า – ซีอาน – พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี(รวมรถเล็ก) – จัตุรัสหอระฆัง – ตลาดอิสลาม – ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณ - โชว์ราชวงศ์ถัง [ B / L / D ]
  Day 5 : ซีอาน – เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – รถไฟความเร็วสูง – เจิ้งโจว – สนามบินดอนเมือง [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
01 - 05 มิ.ย. 62
15 - 19 มิ.ย. 62
26 - 30 มิ.ย. 62
13 - 17 ก.ค. 62
25 - 29 ก.ค. 62
08 - 12 ส.ค. 62
21 - 25 ส.ค. 62
11 - 15 ก.ย. 62

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X