คานาสือ 8 วัน 7 คืน
คานาสือ 8 วัน 7 คืน
ทัวร์ ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น 39,999 บาท
รหัสทัวร์ URC01
ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ [ - / - / - ]
  Day 2 : เฉิงตู – อูหลู่มู่ฉี – ขุยถุน – แกรนด์แคนย่อนขุยถุน [ - / L / D ]
  Day 3 : ขุยถุน – เค่อลามาอี้ – เมืองปีศาจอูเอ๋อเหอ – เบอร์ชิน – ธาร 5 สี [ B / L / D ]
  Day 4 : เบอร์ชิน – เจียงเติงยวี่ – อุทยานคานาสือ – โค้งน้ำมังกรมังกรหลับ – โค้งน้ำพระจันทร์ – โค้งน้ำเทวดา – ล่องเรือในทะเลสาบฮานัส [ B / L / D ]
  Day 5 : อุทยานคานาสือ – ศาลาชมปลา – เบอร์ชิน – ธาร 5 สี [ B / L / D ]
  Day 6 : เบอร์ชิน – อู๋ฉ่ายเฉิง – อูหลู่มู่ฉี [ B / L / D ]
  Day 7 : อูหลูมู่ฉี – พิพิธภัณฑ์ซินเจียง – สวนหงซาน – ตลาดต้าปาจา [ B / L / D ]
  Day 8 : ถนนจิ๋นหลี่ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
06 - 13 ก.ย. 62

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X