ใบไม้เปลี่ยนสี กวนเหมินซาน หาดหญ้าแดง ผานจิ่น 6 วัน 5 คืน
ใบไม้เปลี่ยนสี กวนเหมินซาน หาดหญ้าแดง ผานจิ่น 6 วัน 5 คืน
ทัวร์ ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท
รหัสทัวร์ GUA01
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ต้าเหลียน [ - / - / - ]
  Day 2 : ต้าเหลียน – ผานจิ่น – หาดหญ้าแดง – เสิ่นหยาง – ถนนคนเดินจงเจีย [ B / L / D ]
  Day 3 : เสิ่นหยาง – พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง – อันซาน – วัดพระหยก – เปิ่นซี [ B / L / D ]
  Day 4 : เปิ่นซี – อุทยานกวนเหมินซาน – ตานตง [ B / L / D ]
  Day 5 : ตานตง – กำแพงเมืองจีนเขาเสือ(เหลาหู่ซาน) – ล่องเรือแม่น้ำยาลูเจียง – ต้าเหลียน – จตุรัสซิงไห่ [ B / L / D ]
  Day 6 : ต้าเหลียน –กรุงเทพฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
11 - 16 ต.ค. 62

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X