ไหว้พระพม่า ย่างกุ้ง 1 วัน
ไหว้พระพม่า ย่างกุ้ง 1 วัน
ทัวร์ ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 2,992 บาท
รหัสทัวร์ ไหว้พระพม่า ย่างกุ้ง 1 วัน
ระยะเวลา 1 วัน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 22 - 22 ต.ค. 62 / 24 - 24 ต.ค. 62 / 25 - 25 ต.ค. 62 / 29 - 29 ต.ค. 62 / 30 - 30 ต.ค. 62 / 31 - 31 ต.ค. 62 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินดอนเมือง – เจดีย์โบตาทาวน์ – พระเทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนตาหวาน – มหาเจดีย์ชเวดากอง – ตลาดสก๊อต – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
01 - 01 ต.ค. 62
02 - 02 ต.ค. 62
03 - 03 ต.ค. 62
08 - 08 ต.ค. 62
09 - 09 ต.ค. 62
10 - 10 ต.ค. 62
15 - 15 ต.ค. 62
16 - 16 ต.ค. 62
17 - 17 ต.ค. 62
22 - 22 ต.ค. 62
24 - 24 ต.ค. 62
25 - 25 ต.ค. 62
29 - 29 ต.ค. 62
30 - 30 ต.ค. 62
31 - 31 ต.ค. 62

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X