จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง บินตรง 3 วัน
จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง บินตรง 3 วัน
ทัวร์ ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท
รหัสทัวร์ จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง บินตรง 3 วัน
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – เมืองจางเจียเจี้ย – เมืองเฟิ่งหวง(เมืองหงส์) – เมืองโบราณเฟิ่งหวง [ - / L / D ]
  Day 2 : เมืองเฟิ่งหวง – เมืองจางเจียเจี้ย – นั่งกระเช้า+ประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน+ทางเดินกระจก  –  OPTION SHOW โชว์จิ้งจอกขาวหรือโชว์เหมยลี่เซียงซี  [ B / L / D ]
  Day 3 : จางเจียเจี้ย – ไฮไลท์ วัดใจ กล้า ท้า เสียวกับสะพานเดินกระจกที่ยาวที่สุดในโลก – ภาพวาดเขียนทราย – ช้อปปิ้งถนนคนเดินซีปู้เจีย – สนามบินจางเจียเจี้ย – สนามบินสุวรรณภูมิ [ B / L / D ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
02 - 04 มิ.ย. 62
09 - 11 มิ.ย. 62
16 - 18 มิ.ย. 62
23 - 25 มิ.ย. 62
30 มิ.ย. 62 - 02 ก.ค. 62
28 - 30 ก.ค. 62 วันเฉลิมพระชนม์พรรษา
11 - 13 ส.ค. 62 วันแม่
10,901
18 - 20 ส.ค. 62
9,999
25 - 27 ส.ค. 62
9,999

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X