JAPAN GRAND UNSEEN TOHOKU AUTUMN 7 วัน 4 คืน
JAPAN GRAND UNSEEN TOHOKU AUTUMN  7 วัน 4 คืน
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ภูมิภาคโทโฮคุ
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว
ราคาเริ่มต้น 69,900 บาท
รหัสทัวร์ JP-43
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินฮาเนดะ – อุชิคุ ไดบุทสึ – สวนฮิตาชิ ซีไซค์ ปาร์ค (ทุ่งดอกโคเชีย) – ซากปราสาทโอบะ [ - / L / D ]
  Day 3 : นั่งรถไฟชินกันเซ็น สู่เมืองอาโอโมริ – พิพิธภัณฑ์เนบูตะ ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ปราสาทฮิโรซากิ – สวนแอปเปิ้ล [ B / L / D ]
  Day 4 : ตลาดเช้าอาโอโมริ – ลำธารโออิราเซะ – ล่องเรือทะเลสาบโทวาดะ – เส้นทางฮาจิมันไต [ B / L / D ]
  Day 5 : วัดชูซอนจิ– หุบเขานารูโกะ – อ่าวมัตสึชิม่า – เมืองเซนได [ B / L / D ]
  Day 6 : ทะเลสาบโกชิกินุมะ – ศาลเจ้าโทโชคุ – ช้อปปิ้งชินจุกุ [ - / - / - ]
  Day 7 : ฮาเนดะ– กรุงเทพฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
17 - 23 ต.ค. 62 วันปิยมหาราช
69,900
66,900
66,900
63,900
9,900

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X