มหัศจรรย์...SRILANKA 4 วัน 3 คืน
มหัศจรรย์...SRILANKA 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์ศรีลังกา
ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท
รหัสทัวร์ CMB01_SL
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 26 - 29 ก.ย. 62 / 03 - 06 ต.ค. 62 / 11 - 14 ต.ค. 62 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 / 17 - 20 ต.ค. 62 / 20 - 23 ต.ค. 62 / 23 - 26 ต.ค. 62 วันปิยมหาราช / 31 ต.ค. 62 - 03 พ.ย. 62 / 01 - 04 พ.ย. 62 / 08 - 11 พ.ย. 62 / 15 - 18 พ.ย. 62 / 22 - 25 พ.ย. 62 / 29 พ.ย. 62 - 02 ธ.ค. 62 / 02 - 05 ธ.ค. 62 / 05 - 08 ธ.ค. 62 วันพ่อ / 07 - 10 ธ.ค. 62 / 13 - 16 ธ.ค. 62 / 20 - 23 ธ.ค. 62 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินดอนเมือง – เมืองโคลัมโบ – เมืองแคนดี้ – วัดพระเขี้ยวแก้ว – พิพิธภัณฑ์อัญมณี – ระบำแคนดี้ [ - / L / D ]
  Day 2 : เมืองแคนดี้ – ศูนย์สมุนไพร – วัดถ้ำดัมบุลลา – เขาสิกิริยา – เมืองอนุราธปุระ [ B / L / D ]
  Day 3 : เมืองอนุราธปุระ – พิพิธภัณฑ์อนุราธปุระ – ต้นพระศรีมหาโพธิ์ – เจดีย์รุวันเวลิ – เจดีย์อภัยคีรี – เมืองโคลัมโบ – นั่งรถตุ๊กตุ๊กชมเมือง – ชอปปิ้ง ODEL – วัดคงคาราม [ B / L / D ]
  Day 4 : โคลัมโบ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
12 - 15 ก.ย. 62
19 - 22 ก.ย. 62
26 - 29 ก.ย. 62
03 - 06 ต.ค. 62
11 - 14 ต.ค. 62 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
17 - 20 ต.ค. 62
20 - 23 ต.ค. 62
23 - 26 ต.ค. 62 วันปิยมหาราช
31 ต.ค. 62 - 03 พ.ย. 62
01 - 04 พ.ย. 62
08 - 11 พ.ย. 62
15 - 18 พ.ย. 62
22 - 25 พ.ย. 62
29 พ.ย. 62 - 02 ธ.ค. 62
02 - 05 ธ.ค. 62
05 - 08 ธ.ค. 62 วันพ่อ
07 - 10 ธ.ค. 62
13 - 16 ธ.ค. 62
20 - 23 ธ.ค. 62

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X