มหัศจรรย์ ศรีลังการ บินตรงสู่ โคลัมโบ 4 วัน 3 คืน
มหัศจรรย์ ศรีลังการ บินตรงสู่ โคลัมโบ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์ศรีลังกา
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท
รหัสทัวร์ CMB01_SL
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 27 - 30 มิ.ย. 62 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินดอนเมือง – เมืองโคลัมโบ – เมืองแคนดี้ – วัดพระเขี้ยวแก้ว – พิพิธภัณฑ์อัญมณี – ระบำแคนดี้ [ - / L / D ]
  Day 2 : เมืองแคนดี้ – ศูนย์สมุนไพร – วัดถ้ำดัมบุลลา – เขาสิกิริยา – เมืองอนุราธปุระ [ B / L / D ]
  Day 3 : เมืองอนุราธปุระ – พิพิธภัณฑ์อนุราธปุระ – ต้นพระศรีมหาโพธิ์ – เจดีย์รุวันเวลิ – เจดีย์อภัยคีรี – เมืองโคลัมโบ – นั่งรถตุ๊กตุ๊กชมเมือง – ชอปปิ้ง ODEL – วัดคงคาราม [ B / L / D ]
  Day 4 : โคลัมโบ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
25 - 28 เม.ย. 62
01 - 04 พ.ค. 62
09 - 12 พ.ค. 62
16 - 19 พ.ค. 62
17 - 20 พ.ค. 62
23 - 26 พ.ค. 62
30 พ.ค. 62 - 02 มิ.ย. 62
06 - 09 มิ.ย. 62
13 - 16 มิ.ย. 62
20 - 23 มิ.ย. 62
27 - 30 มิ.ย. 62

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X