โปรสุดคุ้ม บินลัดฟ้า เที่ยวบาหลี 4 วัน 3 คืน
โปรสุดคุ้ม บินลัดฟ้า เที่ยวบาหลี 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์บาหลี
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท
รหัสทัวร์ BAL02_FD
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพ - บาหลี - อนุสาวรีย์มหาภารตะ - วัดอูลูวาตู - สวนวิษณุ - หาดจิมบารัน [ B / L / D ]
  Day 2 : หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก - ชมการแสดงบาร็อง - หมู่บ้านคินตามณี - บุฟเฟ่ต์อาหารกลางวันพร้อมชมวิวภูเขาไฟ - บาตูร์ - ชิมกระแฟขี้ชะมด - วัดเทมภัคสิริงค์ - ตลาดปราบเซียน - หาดคูต้า [ B / L / D ]
  Day 3 : ตลาดเมืองอูบุด - วัดบราตัน - วัดเม็งวี - วิหารทานาต์ลอต - คูต้า [ B / L / D ]
  Day 4 : คูต้า - ช้อปปิ้งของฝากราคาถูก - กรุงเทพ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
19 - 22 เม.ย. 61
16,900
26 - 29 เม.ย. 61
16,900
03 - 06 พ.ค. 61
17,900
10 - 13 พ.ค. 61
16,900
17 - 20 พ.ค. 61
16,900
24 - 27 พ.ค. 61
16,900
31 พ.ค. 61 - 03 มิ.ย. 61
15,900
07 - 10 มิ.ย. 61
16,900
14 - 17 มิ.ย. 61
16,900
21 - 24 มิ.ย. 61
16,900
28 มิ.ย. 61 - 01 ก.ค. 61
15,900
05 - 08 ก.ค. 61
15,900
12 - 15 ก.ค. 61
16,900
19 - 22 ก.ค. 61
16,900
26 - 29 ก.ค. 61
18,900
02 - 05 ส.ค. 61
16,900
09 - 12 ส.ค. 61
18,900
16 - 19 ส.ค. 61
16,900
23 - 26 ส.ค. 61
16,900
30 ส.ค. 61 - 02 ก.ย. 61
16,900
06 - 09 ก.ย. 61
16,900
13 - 16 ก.ย. 61
16,900
20 - 23 ก.ย. 61
16,900
27 - 30 ก.ย. 61
16,900

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X