เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุ่ยเน่ ดาลัด 4 วัน 3 คืน
เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุ่ยเน่ ดาลัด 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
รหัสทัวร์ VN03_FD
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–อุโมงค์กู่จี–ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืนพร้อมอาหารเย็น+ชมโชว์บนเรือ [ B / L / D ]
  Day 2 : โฮจิมินห์-ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลำธาร FAIRYSTREAM [ B / L / D ]
  Day 3 : ดาลัท-Crazy house-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม้-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท [ B / L / D ]
  Day 4 : ดาลัท-โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
00 - 00 3
24 - 27 พ.ย. 60
01 - 04 ธ.ค. 60
02 - 05 ธ.ค. 60
08 - 11 ธ.ค. 60
09 - 12 ธ.ค. 60
10 - 13 ธ.ค. 60
15 - 18 ธ.ค. 60
22 - 25 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61 ปีใหม่
30 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61 ปีใหม่
31 ธ.ค. 60 - 03 ม.ค. 61 ปีใหม่
05 - 08 ม.ค. 61
12 - 15 ม.ค. 61
19 - 22 ม.ค. 61
26 - 29 ม.ค. 61
02 - 05 ก.พ. 61
09 - 12 ก.พ. 61
16 - 19 ก.พ. 61
23 - 26 ก.พ. 61
01 - 04 มี.ค. 61
09 - 12 มี.ค. 61
16 - 19 มี.ค. 61
23 - 26 มี.ค. 61
30 มี.ค. 61 - 02 เม.ย. 61

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X