เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ซิตี้ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน 3 คืน
เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ซิตี้ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
รหัสทัวร์ VN03_DD
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–อุโมงค์กู่จี–ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืนพร้อมอาหารเย็น+ชมโชว์บนเรือ [ - / L / D ]
  Day 2 : โฮจิมินห์-ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลำธาร FAIRYSTREAM [ B / L / D ]
  Day 3 : ดาลัท-Crazy house-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม้-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท [ B / L / D ]
  Day 4 : ดาลัท-โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
01 - 04 ธ.ค. 60
02 - 05 ธ.ค. 60
03 - 06 ธ.ค. 60
07 - 10 ธ.ค. 60
08 - 11 ธ.ค. 60
09 - 12 ธ.ค. 60
14 - 17 ธ.ค. 60
15 - 18 ธ.ค. 60
16 - 19 ธ.ค. 60
21 - 24 ธ.ค. 60
22 - 25 ธ.ค. 60
23 - 26 ธ.ค. 60
28 - 31 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61 ปีใหม่
30 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61 ปีใหม่
31 ธ.ค. 60 - 03 ม.ค. 61 ปีใหม่
04 - 07 ม.ค. 61
05 - 08 ม.ค. 61
06 - 09 ม.ค. 61
11 - 14 ม.ค. 61
12 - 15 ม.ค. 61
13 - 16 ม.ค. 61
18 - 21 ม.ค. 61
19 - 22 ม.ค. 61
20 - 23 ม.ค. 61
25 - 28 ม.ค. 61
26 - 29 ม.ค. 61
27 - 30 ม.ค. 61
01 - 04 ก.พ. 61
02 - 05 ก.พ. 61
03 - 06 ก.พ. 61
08 - 11 ก.พ. 61
09 - 12 ก.พ. 61
10 - 13 ก.พ. 61
15 - 18 ก.พ. 61
16 - 19 ก.พ. 61
17 - 20 ก.พ. 61
22 - 25 ก.พ. 61
23 - 26 ก.พ. 61
24 - 27 ก.พ. 61
01 - 04 มี.ค. 61
02 - 05 มี.ค. 61
03 - 06 มี.ค. 61
08 - 11 มี.ค. 61
09 - 12 มี.ค. 61
10 - 13 มี.ค. 61
15 - 18 มี.ค. 61
16 - 19 มี.ค. 61
17 - 20 มี.ค. 61

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X