เวียดนามเหนือ...ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์
ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน
เวียดนามเหนือ...ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์<BR>ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท
รหัสทัวร์ VN061_FD
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 27 - 30 ม.ค. 62 / 03 - 06 มี.ค. 62 / 10 - 13 มี.ค. 62 / 17 - 20 มี.ค. 62 / 24 - 27 มี.ค. 62 / 31 มี.ค. 62 - 03 เม.ย. 62 / 07 - 10 เม.ย. 62 / 21 - 24 เม.ย. 62 / 28 เม.ย. 62 - 01 พ.ค. 62 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา [ B / L / D ]
  Day 2 : ซาปา-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-ฮานอย [ B / L / D ]
  Day 3 : ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง [ B / L / D ]
  Day 4 : ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ [ B / L / D ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
03 - 06 ม.ค. 62
27 - 30 ม.ค. 62
03 - 06 มี.ค. 62
10 - 13 มี.ค. 62
17 - 20 มี.ค. 62
24 - 27 มี.ค. 62
31 มี.ค. 62 - 03 เม.ย. 62
07 - 10 เม.ย. 62
21 - 24 เม.ย. 62
28 เม.ย. 62 - 01 พ.ค. 62

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X