เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 3 วัน 2 คืน
เวียดนามเหนือ  ฮานอย  ฮาลอง  3 วัน 2 คืน
ทัวร์ ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 9,900 บาท
รหัสทัวร์ VN04_SL
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ทะเลสาบตะวันตก-วัดเตริ๋นก๊วก-วัดแห่งวรรณกรรม-ฮาลอง-ตลาดราตรีเมืองฮาลอง [ - / L / D ]
  Day 2 : ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ชมถ้ำนางฟ้า-ฮานอย-ร้านหยก-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหงอกเซิน-ชมระบำหุ่นกระบอกน้ำ [ B / L / D ]
  Day 3 : สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินทร์-ทำเนียบประธานาธิบดี-วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินทร์-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
15 - 17 ธ.ค. 60
05 - 07 ม.ค. 61
12 - 14 ม.ค. 61
26 - 28 ม.ค. 61
02 - 04 ก.พ. 61
09 - 11 ก.พ. 61
23 - 25 ก.พ. 61
09 - 11 มี.ค. 61
16 - 18 มี.ค. 61

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X