เวียดนามเหนือ...ฮานอย ฮาลอง 3 วัน 2 คืน
เวียดนามเหนือ...ฮานอย ฮาลอง 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 9,900 บาท
รหัสทัวร์ VN04_SL
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 22 - 24 ก.พ. 62 / 01 - 03 มี.ค. 62 / 08 - 10 มี.ค. 62 / 15 - 17 มี.ค. 62 / 22 - 24 มี.ค. 62 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ทะเลสาบตะวันตก-วัดเตริ๋นก๊วก-วัดแห่งวรรณกรรม-ฮาลอง-ตลาดราตรีเมืองฮาลอง [ - / L / D ]
  Day 2 : ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ชมถ้ำนางฟ้า-ฮานอย-ร้านหยก-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหงอกเซิน-ชมระบำหุ่นกระบอกน้ำ [ B / L / D ]
  Day 3 : สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินทร์-ทำเนียบประธานาธิบดี-วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินทร์-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
23 - 25 พ.ย. 61
30 พ.ย. 61 - 02 ธ.ค. 61
07 - 09 ธ.ค. 61
14 - 16 ธ.ค. 61
21 - 23 ธ.ค. 61
31 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62 ปีใหม่
04 - 06 ม.ค. 62
18 - 20 ม.ค. 62
25 - 27 ม.ค. 62
01 - 03 ก.พ. 62
15 - 17 ก.พ. 62
22 - 24 ก.พ. 62
01 - 03 มี.ค. 62
08 - 10 มี.ค. 62
15 - 17 มี.ค. 62
22 - 24 มี.ค. 62

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X