เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน
เวียดนามกลาง เว้ ดานัง  ฮอยอัน  4 วัน  3 คืน
ทัวร์ ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท
รหัสทัวร์ VN081_FD
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เว้-พระราชวังเว้-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม [ - / - / D ]
  Day 2 : เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยน-บ้านโบราณ สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู [ B / L / D ]
  Day 3 : ฮอยอัน-นั่งกระเช้าขึ้นเขาบาน่าฮิลล์-ดานัง-วัดลินห์อึ๋ง-สะพานมังกร [ B / L / D ]
  Day 4 : ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-กรุงเทพฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
05 - 08 ม.ค. 61
12 - 15 ม.ค. 61
19 - 22 ม.ค. 61
26 - 29 ม.ค. 61
02 - 05 ก.พ. 61
09 - 12 ก.พ. 61
16 - 19 ก.พ. 61
23 - 26 ก.พ. 61
02 - 05 มี.ค. 61
09 - 12 มี.ค. 61
16 - 19 มี.ค. 61
23 - 26 มี.ค. 61
06 - 09 เม.ย. 61
13 - 16 เม.ย. 61 สงกรานต์
20 - 23 เม.ย. 61
27 - 30 เม.ย. 61
04 - 07 พ.ค. 61
11 - 14 พ.ค. 61
18 - 21 พ.ค. 61
25 - 28 พ.ค. 61
01 - 04 มิ.ย. 61
08 - 11 มิ.ย. 61
15 - 18 มิ.ย. 61
22 - 25 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61 - 02 ก.ค. 61

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X