ฮ่องกง - มาเก๊า 3 วัน 2 คืน
ฮ่องกง - มาเก๊า 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท
รหัสทัวร์ HKG008_CX
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 20 - 22 ก.ย. 62 / 11 - 13 ต.ค. 62 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 / 19 - 21 ต.ค. 62 / 24 - 26 ต.ค. 62 / 25 - 27 ต.ค. 62 / 26 - 28 ต.ค. 62 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง-พระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-city gate outlets [ - / L / - ]
  Day 2 : มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้แสควร์-โอท็อป-เวเนเชี่ยน-ฮ่องกง [ B / L / - ]
  Day 3 : รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-โรงงานจิวเวอร์รี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย - กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
18 - 20 ก.ค. 62
19 - 21 ก.ค. 62
26 - 28 ก.ค. 62
03 ส.ค. 62 - 05 มี.ค. 62
10 - 12 ส.ค. 62 วันแม่
16 - 18 ส.ค. 62
23 - 25 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62 - 01 ก.ย. 62
05 - 07 ก.ย. 62
06 - 08 ก.ย. 62
07 - 09 ก.ย. 62
13 - 15 ก.ย. 62
19 - 21 ก.ย. 62
20 - 22 ก.ย. 62
11 - 13 ต.ค. 62 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
19 - 21 ต.ค. 62
24 - 26 ต.ค. 62
25 - 27 ต.ค. 62
26 - 28 ต.ค. 62

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X