อียิปต์ - กรีซ ตามรอยมหาเทพ 6 วัน 3 คืน
อียิปต์ - กรีซ ตามรอยมหาเทพ 6 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์กรีซ
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อียิปต์
ราคาเริ่มต้น 39,993 บาท
รหัสทัวร์
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินสุวรรณภูมิ – ไคโร – เอเธนส์ – โบราณสถานอะโครโปลิส – สนามกีฬาพานาธิเนอิก –วิหารพาร์เธนอน [ - / L / D ]
  Day 3 : เอเธนส์ – •OPTION •เที่ยวเกาะซานโตรินี่ (Santorini Island) – เอเธนส์ [ B / - / - ]
  Day 4 : เอเธนส์ – ช้อปปิ้งย่านพลาก้า – วิหารแห่งเทพโพไซดอน – ไคโร [ B / L / - ]
  Day 5 : มหาปีรามิดแห่งกีซ่า (Giza) – สฟิงซ์(Great Sphinx) – ปิรามิดขั้นบันได (Step Pyramid) – ชมการสาธิตวิธีทำกระดาษปาปิรุส – ร้านน้ำหอม – โชว์ระบำหน้าท้อง [ B / L / D ]
  Day 6 : สนามบินสุวรรณภูมิ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
19 - 24 เม.ย. 61
39,993
03 - 08 พ.ค. 61
39,993

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X