ออสเตรีย-สโลวาเกีย-สาธารณรัฐเช็ค-เยอรมัน 7 วัน 4 คืน
ออสเตรีย-สโลวาเกีย-สาธารณรัฐเช็ค-เยอรมัน 7 วัน 4 คืน
ทัวร์ ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท
รหัสทัวร์ East Europe Classic8D/BR(A-CZ-D)
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ [ - / - / - ]
  Day 2 : เวียนนา (ออสเตรีย)-บราติสลาวา (สโลวาเกีย)-ปราก (สาธารณรัฐเช็ค) [ - / L / D ]
  Day 3 : ปราก - (สาธารณรัฐเช็ค)-อิงโกลสตัดท์ (เยอรมัน) [ B / L / - ]
  Day 4 : อิงโกลสตัดท์-อูล์ม-ฟุสเซ่น (เยอรมัน) [ B / - / D ]
  Day 5 : ฟุสเซ่น-การ์มิชพาเท่นเคียร์เช่น-ซุกสปิตเซ่ (เยอรมัน)-ซาลสเบิร์ก (ออสเตรีย) [ B / L / D ]
  Day 6 : ซาลสเบิร์ก-เวียนนา-สนามบิน (ออสเตรีย) [ B / L / - ]
  Day 7 : กรุงเทพฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
16 - 22 ม.ค. 61
42,900
20 - 26 มี.ค. 61
42,900

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X