ล่องเรือสำราญ COSTA NEOROMANTICA 7 วัน 6 คืน
ล่องเรือสำราญ COSTA NEOROMANTICA  7 วัน 6 คืน
ทัวร์
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท
รหัสทัวร์ 5
ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 06 - 12 ก.พ. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : ฮ่องกง [ - / - / D ]
  Day 2 : ล่องน่านน้ำสากล [ B / L / D ]
  Day 3 : เวียดนาม NHA TRANG [ B / L / D ]
  Day 4 : เวียดนาม ดานัง [ B / L / D ]
  Day 5 : เวียดนาม CAI LAN [ B / L / D ]
  Day 6 : ล่องน่านน้ำสากล [ B / L / D ]
  Day 7 : ฮ่องกง [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
06 - 12 ก.พ. 61
14,900
14,900
14,900

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X