ล่องเรือสำราญ COSTA FORTUNA 4วัน 3 คืน
ล่องเรือสำราญ COSTA FORTUNA 4วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอกินาว่า
ราคาเริ่มต้น 7,900 บาท
รหัสทัวร์ 2
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : ไต้หวัน [ - / - / D ]
  Day 2 : นาฮา (โอกินาว่า) ญี่ปุ่น [ B / L / D ]
  Day 3 : นาฮา (โอกินาว่า) ญี่ปุ่น [ B / L / D ]
  Day 4 : ไต้หวัน [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
06 - 09 ม.ค. 61
7,900
7,900
7,900
09 - 12 ม.ค. 61
7,900
7,900
7,900

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X