มหัศจรรย์...เมียนมาร์ 2 วัน 1 คืน
มหัศจรรย์...เมียนมาร์ 2 วัน 1 คืน
ทัวร์ ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 7,900 บาท
รหัสทัวร์ MMR014_DD
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 20 - 21 พ.ย. 61 / 27 - 28 พ.ย. 61 / 11 - 12 ธ.ค. 61 / 18 - 19 ธ.ค. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง- เจดีย์ไจ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ - เทพกระซิบ- เจดีย์สุเล – พระมหาเจดีย์ชเวดกอง -ย่างกุ้ง [ - / L / D ]
  Day 2 : ย่างกุ้ง – เจดีย์กาบาเอ ทำพิธีครอบเศียร – เจดีย์ไจ้กะส่าน – เจดีย์เอ่งต่อหย่า – เจดีย์เมียตซอนินเนือง – ตลาดสก็อต [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
20 - 21 พ.ย. 61
7,900
27 - 28 พ.ย. 61
7,900
11 - 12 ธ.ค. 61
7,900
18 - 19 ธ.ค. 61
7,900

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X