มหัศจรรย์ แห่งโครเอเชีย 7 วัน 4 คืน
มหัศจรรย์ แห่งโครเอเชีย 7 วัน 4 คืน
ทัวร์ ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป ทัวร์โครเอเชีย
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท
รหัสทัวร์ VW_RH001
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-อีสตันบูล [ - / - / - ]
  Day 2 : อีสตันบูล-ซาเกรบ-โอปาเทีย [ - / L / D ]
  Day 3 : โอปาเทีย-พลิตวิเซ่ [ B / L / D ]
  Day 4 : พลิตวิเซ่-ซีเบนิก-โทรเกียร์-สปลิต [ B / L / D ]
  Day 5 : สปลิต-สตอน-ดูบรอฟนิก [ B / L / D ]
  Day 6 : ดูบรอฟนิก-อีสตันบูล [ B / L / - ]
  Day 7 : อีสตันบูล-กรุงเทพฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
21 - 27 ก.ย. 61
62,900
05 - 11 ต.ค. 61
59,900
19 - 25 ต.ค. 61
59,900

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X