พม่า 1 วัน ไหว้พระเสริมบารมี แก้ปีชง
(ไปเช้า-เย็นกลับ)
พม่า 1 วัน ไหว้พระเสริมบารมี แก้ปีชง<BR>(ไปเช้า-เย็นกลับ)
ทัวร์ ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 4,999 บาท
รหัสทัวร์ JT01_SL
ระยะเวลา 1 วัน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระนอนตาหวาน-วัดหงาทัตยี-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-กรุงเทพฯ [ - / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
30 - 30 ต.ค. 61
4,999
13 - 13 พ.ย. 61
4,999
20 - 20 พ.ย. 61
4,999
27 - 27 พ.ย. 61
4,999
04 - 04 ธ.ค. 61
4,999
11 - 11 ธ.ค. 61
4,999
18 - 18 ธ.ค. 61
4,999
25 - 25 ธ.ค. 61
4,999
08 - 08 ม.ค. 62
4,999
15 - 15 ม.ค. 62
4,999
22 - 22 ม.ค. 62
4,999
29 - 29 ม.ค. 62
4,999
12 - 12 ก.พ. 62
4,999
26 - 26 ก.พ. 62
4,999
05 - 05 มี.ค. 62
4,999
12 - 12 มี.ค. 62
4,999
19 - 19 มี.ค. 62
4,999
26 - 26 มี.ค. 62
4,999

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X