พม่า 1 วัน ไหว้พระเสริมบารมี แก้ปีชง
(ไปเช้า-เย็นกลับ)
พม่า 1 วัน ไหว้พระเสริมบารมี แก้ปีชง<BR>(ไปเช้า-เย็นกลับ)
ทัวร์ ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 4,999 บาท
รหัสทัวร์ JT_MMR02_DD_SL
ระยะเวลา 1 วัน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-พระหินอ่อน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระนอนตาหวาน-วัดหงาทัตยี-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-กรุงเทพฯ [ - / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
14 ธ.ค. 60 - 00 3
18 ธ.ค. 60 - 00 3
25 ธ.ค. 60 - 00 3
28 ธ.ค. 60 - 00 3
04 ม.ค. 61 - 00 3
08 ม.ค. 61 - 00 3
15 ม.ค. 61 - 00 3
18 ม.ค. 61 - 00 3
22 ม.ค. 61 - 00 3
29 ม.ค. 61 - 00 3
05 ก.พ. 61 - 00 3
08 ก.พ. 61 - 00 3
12 ก.พ. 61 - 00 3
19 ก.พ. 61 - 00 3
22 ก.พ. 61 - 00 3
26 ก.พ. 61 - 00 3
05 มี.ค. 61 - 00 3
08 มี.ค. 61 - 00 3
12 มี.ค. 61 - 00 3

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X