มหัศจรรย์ MYANMAR 3 วัน 2 คืน
มหัศจรรย์ MYANMAR 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 8,999 บาท
รหัสทัวร์ MMR04_SL
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 28 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63 / 06 - 08 มี.ค. 63 / 13 - 15 มี.ค. 63 / 20 - 22 มี.ค. 63 / 27 - 29 มี.ค. 63 / 03 - 05 เม.ย. 63 / 10 - 12 เม.ย. 63 สงกรานต์ / 12 - 14 เม.ย. 63 สงกรานต์ / 17 - 19 เม.ย. 63 / 24 - 26 เม.ย. 63 / 01 - 03 พ.ค. 63 / 08 - 10 พ.ค. 63 / 15 - 17 พ.ค. 63 / 22 - 24 พ.ค. 63 / 05 - 07 มิ.ย. 63 / 12 - 14 มิ.ย. 63 / 19 - 21 มิ.ย. 63 / 26 - 28 มิ.ย. 63 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) [ - / L / D ]
  Day 2 : พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง [ B / L / D ]
  Day 3 : ย่างกุ้ง-เจดีย์ไจ๊เข้า–เทพทันใจไจ๊เข้า–สิเรียม-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-วัดพระหินอ่อน-กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
14 - 16 ก.พ. 63
21 - 23 ก.พ. 63
28 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63
06 - 08 มี.ค. 63
13 - 15 มี.ค. 63
20 - 22 มี.ค. 63
27 - 29 มี.ค. 63
03 - 05 เม.ย. 63
10 - 12 เม.ย. 63 สงกรานต์
12 - 14 เม.ย. 63 สงกรานต์
17 - 19 เม.ย. 63
24 - 26 เม.ย. 63
01 - 03 พ.ค. 63
08 - 10 พ.ค. 63
15 - 17 พ.ค. 63
22 - 24 พ.ค. 63
05 - 07 มิ.ย. 63
12 - 14 มิ.ย. 63
19 - 21 มิ.ย. 63
26 - 28 มิ.ย. 63

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X