พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พักหรู 5 ดาว
2 วัน 1 คืน
พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พักหรู 5 ดาว<BR>2 วัน 1 คืน
ทัวร์ ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 7,900 บาท
รหัสทัวร์ MMR01_DD
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุมุเตา-วังบุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ชเวดากอง [ - / L / D ]
  Day 2 : ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-พระนอนตาหวาน-กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
13 - 14 พ.ย. 61
8,900
27 - 28 พ.ย. 61
8,900
11 - 12 ธ.ค. 61
8,900
18 - 19 ธ.ค. 61
8,900

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X