พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4 วัน 3 คืน
พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท
รหัสทัวร์ MMR051_PG
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 20 - 23 ก.ย. 62 / 27 - 30 ก.ย. 62 / 04 - 07 ต.ค. 62 / 11 - 14 ต.ค. 62 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 / 25 - 28 ต.ค. 62 / 01 - 04 พ.ย. 62 / 29 พ.ย. 62 - 02 ธ.ค. 62 / 07 - 10 ธ.ค. 62 / 13 - 16 ธ.ค. 62 / 20 - 23 ธ.ค. 62 / 27 - 30 ธ.ค. 62 / 28 - 31 ธ.ค. 62 / 29 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค. 63 ปีใหม่ / 30 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63 ปีใหม่ / 31 ธ.ค. 62 - 03 ม.ค. 63 ปีใหม่ /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-นั่งรถสู่พุกาม-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม [ - / - / D ]
  Day 2 : พุกาม-ทะเลเจดีย์-เจดีย์ชเวซานดอว์-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์ [ B / L / D ]
  Day 3 : มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์- พระราชวังไม้สักชเวนานจอง [ B / L / D ]
  Day 4 : ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
30 ส.ค. 62 - 02 ก.ย. 62
06 - 09 ก.ย. 62
20 - 23 ก.ย. 62
27 - 30 ก.ย. 62
04 - 07 ต.ค. 62
11 - 14 ต.ค. 62 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
25 - 28 ต.ค. 62
01 - 04 พ.ย. 62
29 พ.ย. 62 - 02 ธ.ค. 62
07 - 10 ธ.ค. 62
13 - 16 ธ.ค. 62
20 - 23 ธ.ค. 62
27 - 30 ธ.ค. 62
28 - 31 ธ.ค. 62
29 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค. 63 ปีใหม่
30 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63 ปีใหม่
31 ธ.ค. 62 - 03 ม.ค. 63 ปีใหม่

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X