บาหลี 4 วัน 3 คืน
บาหลี 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์บาหลี
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท
รหัสทัวร์ BAL02_SL
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพ • บาหลี • อนุสาวรีย์มหาภารตะ • วัดอูลูวาตู • สวนวิษณุ • หาดจิมบารัน [ B / L / D ]
  Day 2 : ชมการแสดงบาร็อง •หมู่บ้านคินตามณี •บุฟเฟ่ต์อาหารกลางวันพร้อมชมวิวภูเขาไฟบาตูร์•ชิมกระแฟขี้ชะมด•วัดเทมภัคสิริงค์• ตลาดปราบเซียน •ปุราเบซากิห์ [ B / L / D ]
  Day 3 : ตลาดเมืองอูบุด●วัดบราตัน●วัดเม็งวี●วัดถ้ำช้าง●วิหารทานาต์ลอต●คูต้า [ B / L / D ]
  Day 4 : คูต้า-ช้อปปิ้งของฝากราคาถูก - กรุงเทพ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
08 - 11 ธ.ค. 60
15 - 18 ธ.ค. 60
22 - 25 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61 ปีใหม่
05 - 08 ม.ค. 61
12 - 15 ม.ค. 61
19 - 22 ม.ค. 61
26 - 29 ม.ค. 61
02 - 05 ก.พ. 61
09 - 12 ก.พ. 61
16 - 19 ก.พ. 61
23 - 26 ก.พ. 61
01 - 04 มี.ค. 61
02 - 05 มี.ค. 61
09 - 12 มี.ค. 61
16 - 19 มี.ค. 61

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X