ล่องเรือสำราญ COSTA NEO ROMANTICA 5 วัน 4 คืน
ล่องเรือสำราญ COSTA NEO ROMANTICA 5 วัน 4 คืน
ทัวร์ ทัวร์จีน
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท
รหัสทัวร์ 6
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 17 - 21 ก.พ. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : ฮ่องกง [ - / - / D ]
  Day 2 : ล่องน่านน้ำสากล [ B / L / D ]
  Day 3 : CAI LAN เวียดนาม [ B / L / D ]
  Day 4 : SANYA, HAINAN จีน [ B / L / D ]
  Day 5 : ฮ่องกง [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
17 - 21 ก.พ. 61
18,900
18,900
18,900

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X