ทัวร์ลาว...หลวงพระบาง ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว
3 วัน 2 คืน
ทัวร์ลาว...หลวงพระบาง ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว<BR>3 วัน 2 คืน
ทัวร์ ทัวร์ลาว
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
รหัสทัวร์ LAOS01_PG
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด [ - / - / - ]
  Day 2 : ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านช่างไห่-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง-น้ำตกกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ [ - / - / - ]
  Day 3 : วัดเชียงทอง-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า-หอพระบาง--กรุงเทพฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X