JAPAN HOKKAIDO SNOW FESTIVAL 6 วัน 4 คืน
JAPAN HOKKAIDO SNOW FESTIVAL 6 วัน 4 คืน
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาะฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 69,900 บาท
รหัสทัวร์ JP-09
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 06 - 11 ก.พ. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินชิโตเซ่ – พิพิธภัณฑ์โดราเอม่อน – สวนสัตว์อาซาฮิยามะ - ถ้ำน้ำแข็งไอซ์พาวิเลียน – เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว [ - / L / D ]
  Day 3 : น้ำตกริวเซ – น้ำตกงิงงะ – เมืองบิเอะ – บ่อน้ำสีฟ้า – ซัปโปโร - โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิย่า - ช้อปปิ้งย่านซูซูกิโนะ [ B / L / D ]
  Day 4 : หมู่บ้านชาวไอนุ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ภูเขาโชวะ ชินชัน [ B / L / D ]
  Day 5 : เล่นสกีหิมะ ทาคิโนะ สโนว์ พาร์ค - เทศกาลหิมะซัปโปโร - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ชมเทศกาลไฟประดับโอตารุ [ B / L / - ]
  Day 6 : สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
06 - 11 ก.พ. 61
69,900
66,900
66,900
63,900
9,900

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X