ตุรกี อียิปต์ 5 วัน 2 คืน
ตุรกี อียิปต์ 5 วัน 2 คืน
ทัวร์ ทัวร์ตุรกี
ทัวร์อียิปต์
ราคาเริ่มต้น 28,882 บาท
รหัสทัวร์
ระยะเวลา 5 วัน 2 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินไคโร – สนามบินอิสตันบูล(ตุรกี) – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise) – ผ่านชมเซ็นต์โซเฟีย (St.Sophia) – โรงงานพรม – โรงงานอัญมณี – ตลาดแกรนด์ บาซาร์ (Grand Bazaar) [ - / - / D ]
  Day 3 : พิพิธภัณฑ์พระราชวังท็อปกาปิ (Topkapi Palace) – สุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque) – อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน (Yerebatan Saray or The Underground Cistern) – ช้อปปิ้งตลาดอียิปต์ (Spice Market) – นั่งเครื่องสู่กรุงไคโร (อียิปต์) [ B / L / D ]
  Day 4 : มหาปีรามิดแห่งกีซ่า (Giza) – สฟิงซ์ (Great Sphinx) – ปิรามิดขั้นบันได (Step Pyramid) – ชมการสาธิตวิธีทำกระดาษปาปิรุส – ร้านน้ำหอม – โชว์ระบำหน้าท้อง [ B / L / D ]
  Day 5 : สนามบินสุวรรณภูมิ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
26 - 30 ก.ย. 60
28,882
28,882
28,882
28,882
5,000

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X