กิน ฟิน ชิว OSAKA KOBE USJ 6 วัน 3 คืน
กิน ฟิน ชิว OSAKA KOBE USJ 6 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซาก้า
ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 54,900 บาท
รหัสทัวร์ JP-43
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินนาโกย่า [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินนาโกย่า – วัดคิโยมิสึ – วัดคินคาคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ– ออนเซ็น [ - / L / D ]
  Day 3 : นั่งรถไฟท่องเที่ยวเมืองโกเบ [ B / L / D ]
  Day 4 : สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ [ B / - / - ]
  Day 5 : ปราสาทโอซาก้า – ชินไซบาชิ [ B / L / D ]
  Day 6 : สนามบินคันไซ – กรุงเทพ ฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
18 - 23 เม.ย. 61
54,900
19 - 24 เม.ย. 61
54,900
11 - 16 พ.ค. 61
54,900

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X