กวางเจา กุ้ยหลิน 4 วัน 3 คืน
กวางเจา กุ้ยหลิน 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น 13,331 บาท
รหัสทัวร์
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – กวางเจา – ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง (แม่น้ำไข่มุก) [ - / - / D ]
  Day 2 : กวางเจา – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองกุ้ยหลิน – หยางซั่ว – Hilight*ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง* – ร้านผ้าไหม – ถนนฝรั่ง [ B / L / D ]
  Day 3 : หยางซั่ว – กุ้ยหลิน – ร้านบัวหิมะ – เขางวงช้าง – ถ้ำขลุ่ยอ้อ – ร้านหยก – โชว์ Dream Like Lijiang – ชมเจดีย์เงิน เจดีย์ทอง [ B / L / D ]
  Day 4 : กุ้ยหลิน – นั่งรถไฟด่วนสู่กวางเจา – กวางเจาเทรดแฟร์ (ไม่รวมค่าเข้างาน) – สนามบินกวางเจา – กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
13 - 16 ต.ค. 60
13,331
4,500
27 - 30 ต.ค. 60
13,331
4,500

เงือนไขการจอง


Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X