เส้นทาง : รถเช่าญี่ปุ่น
รหัสทัวร์ : W2
จำนวนวันเดินทาง : เริ่มต้น 6 ชั่วโมงขึ้นไป
ราคาเริ่มต้น
5,000

Model:VOXY Hybrid
Number of seats:7 seats
Engine displacement:1,797 cc
Mileage*:23.8 km/L (JC08)
Dimensions:4,695/1,695/1,825 mm
(Vehicle length/width/height)

*Vehicles meet JC08 fuel efficiency standards (MLIT test values).
Note 1: Vehicle specifications (e.g. engine displacement) may vary by rental location.
Note 2: Vehicles provided may differ from the photos.


12 ชม. 24 ชม. เพิ่ม 24 ช.ม. เพิ่ม 1 ช.ม.
5000 6600 5000 1000
เส้นทาง : รถเช่าญี่ปุ่น
รหัสทัวร์ : W2
จำนวนวันเดินทาง : เริ่มต้น 6 ชั่วโมงขึ้นไป
ราคาเริ่มต้น
5,000

Model:Esquire (from October 2014)
Number of seats:8 seats
Engine displacement:1,986 cc
Mileage*:16.0 km/L (JC08)
Dimensions:4,695/1,695/1,825 mm
(Vehicle length/width/height)


*Vehicles meet JC08 fuel efficiency standards (MLIT test values).
Note 1: Vehicle specifications (e.g. engine displacement) may vary by rental location.
Note 2: Vehicles provided may differ from the photos.


12 ชม. 24 ชม. เพิ่ม 24 ช.ม. เพิ่ม 1 ช.ม.
5000 6600 5000 1000
เส้นทาง : รถเช่าญี่ปุ่น
รหัสทัวร์ : W2
จำนวนวันเดินทาง : เริ่มต้น 6 ชั่วโมงขึ้นไป
ราคาเริ่มต้น
5,000

12 ชม. 24 ชม. เพิ่ม 24 ช.ม. เพิ่ม 1 ช.ม.
5000 6600 5000 1000
เส้นทาง : รถเช่าญี่ปุ่น
รหัสทัวร์ : W2
จำนวนวันเดินทาง : เริ่มต้น 6 ชั่วโมงขึ้นไป
ราคาเริ่มต้น
5,000


12 ชม. 24 ชม. เพิ่ม 24 ช.ม. เพิ่ม 1 ช.ม.
5000 6600 5000 1000
เส้นทาง : รถเช่าญี่ปุ่น
รหัสทัวร์ : W1
จำนวนวันเดินทาง : เริ่มต้น 6 ชั่วโมงขึ้นไป
ราคาเริ่มต้น
3,500
12 ชม. 24 ชม. เพิ่ม 24 ช.ม. เพิ่ม 1 ช.ม.
3500 4300 3500 1000
เส้นทาง : รถเช่าญี่ปุ่น
รหัสทัวร์ : W1
จำนวนวันเดินทาง : เริ่มต้น 6 ชั่วโมงขึ้นไป
ราคาเริ่มต้น
3,500
12 ชม. 24 ชม. เพิ่ม 24 ช.ม. เพิ่ม 1 ช.ม.
3500 4300 3500 1000
เส้นทาง : รถเช่าญี่ปุ่น
รหัสทัวร์ : W1
จำนวนวันเดินทาง : เริ่มต้น 6 ชั่วโมงขึ้นไป
ราคาเริ่มต้น
3,500


12 ชม. 24 ชม. เพิ่ม 24 ช.ม. เพิ่ม 1 ช.ม.
3500 4300 3500 1000
เส้นทาง : รถเช่าญี่ปุ่น
รหัสทัวร์ : W1
จำนวนวันเดินทาง : เริ่มต้น 6 ชั่วโมงขึ้นไป
ราคาเริ่มต้น
3,500

12 ชม. 24 ชม. เพิ่ม 24 ช.ม. เพิ่ม 1 ช.ม.
3500 4300 3500 1000
เส้นทาง : รถเช่าญี่ปุ่น
รหัสทัวร์ : W1
จำนวนวันเดินทาง : เริ่มต้น 6 ชั่วโมงขึ้นไป
ราคาเริ่มต้น
3,500
12 ชม. 24 ชม. เพิ่ม 24 ช.ม. เพิ่ม 1 ช.ม.
3500 4300 3500 1000
เส้นทาง : รถเช่าญี่ปุ่น
รหัสทัวร์ : SP1
จำนวนวันเดินทาง : เริ่มต้น 6 ชั่วโมงขึ้นไป
ราคาเริ่มต้น
4,200


Model:86
Number of seats:4 seats
Engine displacement:1,998 cc
Mileage*:12.8 km/L (JC08)
Dimensions:4,240/1,775/1,300 mm
(Vehicle length/width/height)

*Vehicles meet JC08 fuel efficiency standards (MLIT test values).
Note 1: Vehicle specifications (e.g. engine displacement) may vary by rental location.
Note 2: Vehicles provided may differ from the photos.

12 ชม. 24 ชม. เพิ่ม 24 ช.ม. เพิ่ม 1 ช.ม.
4200 5300 4200 1000

Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X