เส้นทาง : รถเช่าญี่ปุ่น
รหัสทัวร์ : SP1
จำนวนวันเดินทาง : เริ่มต้น 6 ชั่วโมงขึ้นไป
ราคาเริ่มต้น
4,200


Model:86
Number of seats:4 seats
Engine displacement:1,998 cc
Mileage*:12.8 km/L (JC08)
Dimensions:4,240/1,775/1,300 mm
(Vehicle length/width/height)

*Vehicles meet JC08 fuel efficiency standards (MLIT test values).
Note 1: Vehicle specifications (e.g. engine displacement) may vary by rental location.
Note 2: Vehicles provided may differ from the photos.

12 ชม. 24 ชม. เพิ่ม 24 ช.ม. เพิ่ม 1 ช.ม.
4200 5300 4200 1000
เส้นทาง : รถเช่าญี่ปุ่น
รหัสทัวร์ : HV4
จำนวนวันเดินทาง : เริ่มต้น 6 ชั่วโมงขึ้นไป
ราคาเริ่มต้น
7,900
12 ชม. 24 ชม. เพิ่ม 24 ช.ม. เพิ่ม 1 ช.ม.
7900 9900 7300 1300
เส้นทาง : รถเช่าญี่ปุ่น
รหัสทัวร์ : ้HV4
จำนวนวันเดินทาง : เริ่มต้น 6 ชั่วโมงขึ้นไป
ราคาเริ่มต้น
7,900

12 ชม. 24 ชม. เพิ่ม 24 ช.ม. เพิ่ม 1 ช.ม.
7900 9900 7300 1300
เส้นทาง : รถเช่าญี่ปุ่น
รหัสทัวร์ : HV3
จำนวนวันเดินทาง : เริ่มต้น 6 ชั่วโมงขึ้นไป
ราคาเริ่มต้น
4,700

12 ชม. 24 ชม. เพิ่ม 24 ช.ม. เพิ่ม 1 ช.ม.
4700 5800 4500 1000
เส้นทาง : รถเช่าญี่ปุ่น
รหัสทัวร์ : HV3
จำนวนวันเดินทาง : เริ่มต้น 6 ชั่วโมงขึ้นไป
ราคาเริ่มต้น
4,700

12 ชม. 24 ชม. เพิ่ม 24 ช.ม. เพิ่ม 1 ช.ม.
4700 5800 4500 1000
เส้นทาง : รถเช่าญี่ปุ่น
รหัสทัวร์ : ้HV2
จำนวนวันเดินทาง : เริ่มต้น 6 ชั่วโมงขึ้นไป
ราคาเริ่มต้น
3,500
12 ชม. 24 ชม. เพิ่ม 24 ช.ม. เพิ่ม 1 ช.ม.
3500 4000 3500 600
เส้นทาง : รถเช่าญี่ปุ่น
รหัสทัวร์ : HV2
จำนวนวันเดินทาง : เริ่มต้น 6 ชั่วโมงขึ้นไป
ราคาเริ่มต้น
3,500

12 ชม. 24 ชม. เพิ่ม 24 ช.ม. เพิ่ม 1 ช.ม.
3500 4000 3500 600
เส้นทาง : รถเช่าญี่ปุ่น
รหัสทัวร์ : ็้HV2
จำนวนวันเดินทาง : เริ่มต้น 6 ชั่วโมงขึ้นไป
ราคาเริ่มต้น
3,500

12 ชม. 24 ชม. เพิ่ม 24 ช.ม. เพิ่ม 1 ช.ม.
3500 4000 3500 600
เส้นทาง : รถเช่าญี่ปุ่น
รหัสทัวร์ : ้HV2
จำนวนวันเดินทาง : เริ่มต้น 6 ชั่วโมงขึ้นไป
ราคาเริ่มต้น
3,500

12 ชม. 24 ชม. เพิ่ม 24 ช.ม. เพิ่ม 1 ช.ม.
3500 4000 3500 600
เส้นทาง : รถเช่าญี่ปุ่น
รหัสทัวร์ : HV1
จำนวนวันเดินทาง : เริ่มต้น 6 ชั่วโมงขึ้นไป
ราคาเริ่มต้น
2,800
12 ชม. 24 ชม. เพิ่ม 24 ช.ม. เพิ่ม 1 ช.ม.
2800 3200 2800 500

Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X