ทัวร์ไต้หวัน ( 37 )
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน หลากหลายเส้นทาง กับ 1000milestravel.com บริษัททัวร์ชั้นนำขอเสนอ ทัวร์ไต้หวัน และเลือกสรรบริการ เที่ยวไต้หวัน คุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสประเทศไต้หวัน ได้หลากหลายรูปแบบ หลากหลายเมือง และเมืองท่องเที่ยวสำคัญในไต้หวัน อีกหลากหลาย กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี ไม่ว่าจะเป็น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังเป็นบริษัททัวร์ รับจัดโปรแกรมเดินทางไปไต้หวัน หลากหลายเส้นทาง ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไปในรูปแบบแพคเกจทัวร์ หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ประเทศไต้หวัน ในราคาและบริการที่ท่านจะประทับใจ
TAIWAN SONGKRAN 9 เผ่า 5 วัน 4 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : FJLSK_03
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
31,999
อุทยานอาลีซาน +  อุทยานเย่หลิว + หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
เมษายน
11 - 15 เม.ย. 62 สงกรานต์ /
TAIWAN SONGKRAN VIP 4 วัน 3 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : FJLSK_02
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
32,900
อุทยานอาลีซาน +  อุทยานเย่หลิว + หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น  พิเศษ...พักโรงแรมระดับ 5 ดาว
เมษายน
11 - 14 เม.ย. 62 สงกรานต์ /
TAIWAN SONGKRAN 4 วัน 3 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : FJLSK_01
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
29,999
อุทยานอาลีซาน + อุทยานเย่หลิว + หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
เมษายน
11 - 14 เม.ย. 62 สงกรานต์ /
TAIWAN TIGER PROMOTION 4 วัน 3 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : FJL_S04_IT
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
11,999
อุทยานเย่หลิว + หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
มีนาคม
01 - 04 มี.ค. 62 / 08 - 11 มี.ค. 62 / 15 - 18 มี.ค. 62 / 22 - 25 มี.ค. 62 / 29 มี.ค. 62 - 01 เม.ย. 62 /
เมษายน
05 - 08 เม.ย. 62 / 12 - 15 เม.ย. 62 สงกรานต์ / 18 - 21 เม.ย. 62 / 25 - 28 เม.ย. 62 /
พฤษภาคม
02 - 05 พ.ค. 62 / 03 - 06 พ.ค. 62 / 09 - 12 พ.ค. 62 / 10 - 13 พ.ค. 62 / 16 - 19 พ.ค. 62 / 17 - 20 พ.ค. 62 / 23 - 26 พ.ค. 62 / 30 พ.ค. 62 - 02 มิ.ย. 62 /
มิถุนายน
06 - 09 มิ.ย. 62 / 07 - 10 มิ.ย. 62 / 13 - 16 มิ.ย. 62 / 14 - 17 มิ.ย. 62 / 20 - 23 มิ.ย. 62 / 21 - 24 มิ.ย. 62 / 27 - 30 มิ.ย. 62 / 28 มิ.ย. 62 - 01 ก.ค. 62 /
กรกฎาคม
11 - 14 ก.ค. 62 / 18 - 21 ก.ค. 62 / 26 - 29 ก.ค. 62 /
สิงหาคม
09 - 12 ส.ค. 62 วันแม่ / 15 - 18 ส.ค. 62 / 29 ส.ค. 62 - 01 ก.ย. 62 /
กันยายน
05 - 08 ก.ย. 62 / 12 - 15 ก.ย. 62 / 19 - 22 ก.ย. 62 / 26 - 29 ก.ย. 62 /
ตุลาคม
03 - 06 ต.ค. 62 / 04 - 07 ต.ค. 62 / 10 - 13 ต.ค. 62 วันสวรรคต ร.9 / 11 - 14 ต.ค. 62 วันสวรรคต ร.9 / 12 - 15 ต.ค. 62 วันสวรรคต ร.9 / 17 - 20 ต.ค. 62 / 18 - 21 ต.ค. 62 / 24 - 27 ต.ค. 62 / 25 - 28 ต.ค. 62 / 26 - 29 ต.ค. 62 /
TAIWAN LION...อาลีซาน ฟลอร่า 5 วัน 3 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : FJL_S03_SL
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
12,999

กุมภาพันธ์
20 - 24 ก.พ. 62 / 21 - 25 ก.พ. 62 / 22 - 26 ก.พ. 62 / 27 ก.พ. 62 - 03 มี.ค. 62 /
มีนาคม
06 - 10 มี.ค. 62 / 07 - 11 มี.ค. 62 / 13 - 17 มี.ค. 62 / 14 - 18 มี.ค. 62 / 20 - 24 มี.ค. 62 / 21 - 25 มี.ค. 62 / 27 - 31 มี.ค. 62 / 28 มี.ค. 62 - 01 เม.ย. 62 /
เมษายน
03 - 07 เม.ย. 62 / 04 - 08 เม.ย. 62 / 10 - 14 เม.ย. 62 สงกรานต์ / 11 - 15 เม.ย. 62 สงกรานต์ / 12 - 16 เม.ย. 62 สงกรานต์ / 13 - 17 เม.ย. 62 สงกรานต์ / 18 - 22 เม.ย. 62 / 24 - 28 เม.ย. 62 /
TAIWAN LION...ไถจง ฟลอร่า 4 วัน 2 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : FJL_S02_SL
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
8,888

มีนาคม
02 - 05 มี.ค. 62 / 09 - 12 มี.ค. 62 / 16 - 19 มี.ค. 62 / 23 - 26 มี.ค. 62 / 30 มี.ค. 62 - 02 เม.ย. 62 /
เมษายน
06 - 09 เม.ย. 62 / 20 - 23 เม.ย. 62 / 26 - 29 เม.ย. 62 /
มหัศจรรย์...TAIWAN 5 วัน 3 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TPE01_BR
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
18,900
เที่ยว 2 อุทยาน...เย่หลิว + อาลีซาน พร้อมลิ้มรสบุฟเฟ่ต์ชาบูหม่าล่า
กุมภาพันธ์
27 ก.พ. 62 - 03 มี.ค. 62 /
มีนาคม
06 - 10 มี.ค. 62 / 13 - 17 มี.ค. 62 / 20 - 24 มี.ค. 62 /
เมษายน
03 - 07 เม.ย. 62 / 17 - 21 เม.ย. 62 / 24 - 28 เม.ย. 62 /
ไต้หวันฟินฟิน 5 วัน 4 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : SMSK3
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
40,900
ไทเป - ฮัวเหลียน - ไทจง - หนานโถว - เกาสง - อาบน้ำแร่
ชมผาหินอ่อนที่อุทยานทาโรโกะ + ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101 + วัดฝอกวงซัน
เมษายน
12 - 16 เม.ย. 62 สงกรานต์ /
ไต้หวันชิวชิว 5 วัน 4 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : SMSK2
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
28,900
นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนอาหลี่ซัน + หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น + อุทยานเหย่หลิ่ว
เมษายน
11 - 15 เม.ย. 62 สงกรานต์ /
ไต้หวันลั้ลลา 5 วัน 4 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : SMSK1
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
38,900
เกาสง – เจียอี้ – ไทจง – หนานโถว - ไทเป - อาบน้ำแร่
อารีซัน + EDA WORLD
เมษายน
12 - 16 เม.ย. 62 สงกรานต์ / 13 - 17 เม.ย. 62 สงกรานต์ /

Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X