ทัวร์ไต้หวัน ( 43 )
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน หลากหลายเส้นทาง กับ 1000milestravel.com บริษัททัวร์ชั้นนำขอเสนอ ทัวร์ไต้หวัน และเลือกสรรบริการ เที่ยวไต้หวัน คุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสประเทศไต้หวัน ได้หลากหลายรูปแบบ หลากหลายเมือง และเมืองท่องเที่ยวสำคัญในไต้หวัน อีกหลากหลาย กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี ไม่ว่าจะเป็น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังเป็นบริษัททัวร์ รับจัดโปรแกรมเดินทางไปไต้หวัน หลากหลายเส้นทาง ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไปในรูปแบบแพคเกจทัวร์ หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ประเทศไต้หวัน ในราคาและบริการที่ท่านจะประทับใจ
มหัศจรรย์ TAIPEI เที่ยวครบ เต็มที่ 6 วัน 4 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TPE04_SL
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
16,900

พฤษภาคม
29 พ.ค. 62 - 03 มิ.ย. 62 /
มิถุนายน
05 - 10 มิ.ย. 62 / 19 - 24 มิ.ย. 62 /
กรกฎาคม
03 - 08 ก.ค. 62 / 10 - 15 ก.ค. 62 / 24 - 29 ก.ค. 62 / 31 ก.ค. 62 - 05 ส.ค. 62 /
สิงหาคม
07 - 12 ส.ค. 62 / 14 - 19 ส.ค. 62 / 28 ส.ค. 62 - 02 ก.ย. 62 /
กันยายน
11 - 16 ก.ย. 62 / 25 - 30 ก.ย. 62 /
ตุลาคม
02 - 07 ต.ค. 62 / 09 - 14 ต.ค. 62 / 16 - 21 ต.ค. 62 / 23 - 28 ต.ค. 62 /
มหัศจรรย์ TAIPEI 5 วัน 3 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TPE03_SL
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
14,900

มิถุนายน
07 - 11 มิ.ย. 62 / 21 - 25 มิ.ย. 62 / 28 มิ.ย. 62 - 02 ก.ค. 62 /
กรกฎาคม
05 - 09 ก.ค. 62 / 19 - 23 ก.ค. 62 / 26 - 30 ก.ค. 62 /
สิงหาคม
02 - 06 ส.ค. 62 / 09 - 13 ส.ค. 62 / 10 - 14 ส.ค. 62 / 16 - 20 ส.ค. 62 / 30 ส.ค. 62 - 03 ก.ย. 62 /
กันยายน
05 - 09 ก.ย. 62 / 06 - 10 ก.ย. 62 / 13 - 17 ก.ย. 62 / 21 - 25 ก.ย. 62 / 22 - 26 ก.ย. 62 / 27 ก.ย. 62 - 01 ต.ค. 62 / 28 ก.ย. 62 - 02 ต.ค. 62 / 29 ก.ย. 62 - 03 ต.ค. 62 /
ตุลาคม
04 - 08 ต.ค. 62 / 06 - 10 ต.ค. 62 / 11 - 15 ต.ค. 62 / 18 - 22 ต.ค. 62 / 19 - 23 ต.ค. 62 / 20 - 24 ต.ค. 62 / 25 - 29 ต.ค. 62 /
มหัศจรรย์ TAIPEI 5 วัน 3 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TPE02_SL
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
13,900

มิถุนายน
07 - 11 มิ.ย. 62 / 21 - 25 มิ.ย. 62 / 28 มิ.ย. 62 - 02 ก.ค. 62 /
กรกฎาคม
05 - 09 ก.ค. 62 / 19 - 23 ก.ค. 62 /
สิงหาคม
02 - 06 ส.ค. 62 / 09 - 13 ส.ค. 62 / 10 - 14 ส.ค. 62 / 16 - 20 ส.ค. 62 / 30 ส.ค. 62 - 03 ก.ย. 62 /
กันยายน
05 - 09 ก.ย. 62 / 06 - 10 ก.ย. 62 / 13 - 17 ก.ย. 62 / 21 - 25 ก.ย. 62 / 22 - 26 ก.ย. 62 / 27 ก.ย. 62 - 01 ต.ค. 62 / 28 ก.ย. 62 - 02 ต.ค. 62 / 29 ก.ย. 62 - 03 ต.ค. 62 /
ตุลาคม
04 - 08 ต.ค. 62 / 06 - 10 ต.ค. 62 / 11 - 15 ต.ค. 62 / 18 - 22 ต.ค. 62 / 19 - 23 ต.ค. 62 / 20 - 24 ต.ค. 62 / 25 - 29 ต.ค. 62 /
มหัศจรรย์ TAIPEI ALISAN 5 วัน 4 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TPE07_VZ
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
15,900

มิถุนายน
01 - 05 มิ.ย. 62 / 08 - 12 มิ.ย. 62 / 15 - 19 มิ.ย. 62 / 19 มิ.ย. 62 - 03 ก.ค. 62 / 22 - 26 มิ.ย. 62 / 29 มิ.ย. 62 - 03 ก.ค. 62 /
กรกฎาคม
06 - 10 ก.ค. 62 / 13 - 17 ก.ค. 62 / 20 - 24 ก.ค. 62 / 27 - 31 ก.ค. 62 /
สิงหาคม
03 - 07 ส.ค. 62 / 10 - 14 ส.ค. 62 / 24 - 28 ส.ค. 62 / 31 ส.ค. 62 - 04 ก.ย. 62 /
มหัศจรรย์ TAIPEI TAICHUNG 4 วัน 3 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TPE006_VZ
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
13,900

พฤษภาคม
29 พ.ค. 62 - 01 มิ.ย. 62 /
มิถุนายน
05 - 08 มิ.ย. 62 / 12 - 15 มิ.ย. 62 / 26 - 29 มิ.ย. 62 /
กรกฎาคม
10 - 13 ก.ค. 62 / 31 ก.ค. 62 - 03 ส.ค. 62 /
สิงหาคม
21 - 24 ส.ค. 62 / 28 - 31 ส.ค. 62 /
กันยายน
04 - 07 ก.ย. 62 / 18 - 21 ก.ย. 62 /
ตุลาคม
02 - 05 ต.ค. 62 / 16 - 19 ต.ค. 62 /
มหัศจรรย์ TAPEI เที่ยว 2 อุทยาน เย๋หลิ่ว อาลีซาน 4 วัน 3 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TPE01_TG
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
21,900

มิถุนายน
07 - 10 มิ.ย. 62 / 21 - 24 มิ.ย. 62 /
กรกฎาคม
05 - 08 ก.ค. 62 / 19 - 22 ก.ค. 62 /
สิงหาคม
09 - 12 ส.ค. 62 / 23 - 26 ส.ค. 62 /
TAIWAN...MICHELIN STAR 3 วัน 2 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : ST9
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
50,900
ลิ้มรสอาหาร MICHELIN STAR พร้อมพักโรงแรมระดับ 5 ดาว
มิถุนายน
07 - 09 มิ.ย. 62 / 14 - 16 มิ.ย. 62 / 21 - 23 มิ.ย. 62 / 28 - 30 มิ.ย. 62 /
กรกฎาคม
12 - 14 ก.ค. 62 / 19 - 21 ก.ค. 62 / 26 - 28 ก.ค. 62 /
สิงหาคม
02 - 04 ส.ค. 62 / 10 - 12 ส.ค. 62 วันแม่ / 16 - 18 ส.ค. 62 / 23 - 25 ส.ค. 62 /
กันยายน
13 - 15 ก.ย. 62 / 20 - 22 ก.ย. 62 / 27 - 29 ก.ย. 62 /
ตุลาคม
04 - 06 ต.ค. 62 / 18 - 20 ต.ค. 62 / 25 - 27 ต.ค. 62 /
TAIWAN...มิชลิน สตาร์ 3 ดาว 3 วัน 2 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : ST2
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
26,900
ลิ้มรสอาหารระดับมิชลิน สตาร์ 3 ดาว + กาแฟร้าน OH CAFE แชมป์คั่วกาแฟของโลก 
พิเศษ...อาบน้ำแร่ แช่น้ำนม
มิถุนายน
07 - 09 มิ.ย. 62 / 14 - 16 มิ.ย. 62 / 21 - 23 มิ.ย. 62 / 28 - 30 มิ.ย. 62 /
กรกฎาคม
12 - 14 ก.ค. 62 / 19 - 21 ก.ค. 62 / 26 - 28 ก.ค. 62 /
สิงหาคม
02 - 04 ส.ค. 62 / 10 - 12 ส.ค. 62 วันแม่ / 16 - 18 ส.ค. 62 / 23 - 25 ส.ค. 62 /
กันยายน
13 - 15 ก.ย. 62 / 20 - 22 ก.ย. 62 / 27 - 29 ก.ย. 62 /
ตุลาคม
04 - 06 ต.ค. 62 / 18 - 20 ต.ค. 62 / 25 - 27 ต.ค. 62 /
ไต้หวัน อาลีซาน สงกรานต์ เฮง เฮง 4 วัน 3 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : FJLSK_11
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
29,900
อุทยานอาลีซาน +  อุทยานเย่หลิว + หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
TAIWAN SONGKRAN ฮูลา ฮูล่า 5 วัน 4 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : FJLSK_10
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
30,999
อุทยานอาลีซาน + หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า + อุทยานเย่หลิว + หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น

Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X