ทัวร์ไต้หวัน ( 38 )
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน หลากหลายเส้นทาง กับ 1000milestravel.com บริษัททัวร์ชั้นนำขอเสนอ ทัวร์ไต้หวัน และเลือกสรรบริการ เที่ยวไต้หวัน คุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสประเทศไต้หวัน ได้หลากหลายรูปแบบ หลากหลายเมือง และเมืองท่องเที่ยวสำคัญในไต้หวัน อีกหลากหลาย กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี ไม่ว่าจะเป็น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังเป็นบริษัททัวร์ รับจัดโปรแกรมเดินทางไปไต้หวัน หลากหลายเส้นทาง ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไปในรูปแบบแพคเกจทัวร์ หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ประเทศไต้หวัน ในราคาและบริการที่ท่านจะประทับใจ
TAIWAN ALISHAN PERFECT ROUTE 5 วัน 4 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ไต้หวัน
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
25,900
อุทยานอาลีซาน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ตุลาคม
12 - 16 ต.ค. 62 / 19 - 23 ต.ค. 62 / 23 - 27 ต.ค. 62 วันปิยมหาราช /
พฤศจิกายน
13 - 17 พ.ย. 62 / 20 - 24 พ.ย. 62 / 27 พ.ย. 62 - 01 ธ.ค. 62 /
ธันวาคม
07 - 11 ธ.ค. 62 / 21 - 25 ธ.ค. 62 / 31 ธ.ค. 62 - 04 ม.ค. 63 ปีใหม่ /
TAIWAN HAPPY SEASON CHANGE 4 วัน 3 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ไต้หวัน
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
23,900
อุทยานเย่หลิว + หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
พิเศษ...อาหารซีฟู๊ดกุ้งมังกร
ตุลาคม
12 - 15 ต.ค. 62 / 17 - 20 ต.ค. 62 / 25 - 28 ต.ค. 62 /
พฤศจิกายน
14 - 17 พ.ย. 62 / 21 - 24 พ.ย. 62 / 28 พ.ย. 62 - 01 ธ.ค. 62 /
ธันวาคม
07 - 10 ธ.ค. 62 / 21 - 24 ธ.ค. 62 /
TAIWAN...COUNTDOWN 4 วัน 3 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TPE12
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
21,878
อุทยานเย่หลิว + หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
พิเศษ...อาหารซีฟู๊ดไต้หวัน + เสี่ยวหลงเปา DIN TAI FUNG
ธันวาคม
29 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค. 63 ปีใหม่ / 30 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63 ปีใหม่ /
ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง 5 วัน 4 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TPE21
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
24,999
อุทยานอาลีซาน + ฟาร์มชิงจิ้ง + อุทยานเย่หลิว
พิเศษ...ทานอาหารบนตึกไทเป 101
กันยายน
20 - 24 ก.ย. 62 /
ตุลาคม
02 - 06 ต.ค. 62 / 04 - 08 ต.ค. 62 / 09 - 13 ต.ค. 62 / 11 - 15 ต.ค. 62 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 / 18 - 22 ต.ค. 62 / 23 - 27 ต.ค. 62 วันปิยมหาราช / 25 - 29 ต.ค. 62 / 26 - 30 ต.ค. 62 /
พฤศจิกายน
01 - 05 พ.ย. 62 / 06 - 10 พ.ย. 62 / 08 - 12 พ.ย. 62 / 13 - 17 พ.ย. 62 / 15 - 19 พ.ย. 62 / 20 - 24 พ.ย. 62 / 22 - 26 พ.ย. 62 / 27 พ.ย. 62 - 01 ธ.ค. 62 / 30 พ.ย. 62 - 04 ธ.ค. 62 /
ธันวาคม
04 - 08 ธ.ค. 62 / 06 - 10 ธ.ค. 62 / 07 - 11 ธ.ค. 62 / 13 - 17 ธ.ค. 62 / 18 - 22 ธ.ค. 62 / 20 - 24 ธ.ค. 62 / 25 - 29 ธ.ค. 62 / 30 ธ.ค. 62 - 03 ม.ค. 63 ปีใหม่ / 31 ธ.ค. 62 - 04 ม.ค. 63 ปีใหม่ /
TAIWAN NEW YEAR COUNTDOWN 5 วัน 4 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : STG13
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
38,800
อุทยานอาลีซาน + นั่งกระเช้าชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
ธันวาคม
29 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63 ปีใหม่ /
TAIWAN NEW YEAR HIGHLIGHT COUNTDOWN 5 วัน 4 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : STG12
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
39,800
อุทยานอาลีซาน + หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ธันวาคม
28 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค. 63 ปีใหม่ /
ไต้หวัน...เสริมดวง ไหว้พระเสริมสิริมงคล 4 วัน 3 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : STG88
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
23,900
ไหว้พระเสริมสิริมงคล 8 วัด...ทั่วไทเป
กันยายน
20 - 23 ก.ย. 62 / 27 - 30 ก.ย. 62 /
ตุลาคม
12 - 15 ต.ค. 62 / 25 - 28 ต.ค. 62 /
พฤศจิกายน
08 - 11 พ.ย. 62 /
ธันวาคม
12 - 15 ธ.ค. 62 / 20 - 23 ธ.ค. 62 /
กุมภาพันธ์
07 - 10 ก.พ. 63 / 14 - 17 ก.พ. 63 / 21 - 24 ก.พ. 63 /
มีนาคม
03 - 06 มี.ค. 63 / 05 - 08 มี.ค. 63 / 13 - 16 มี.ค. 63 /
ไต้หวัน...เสริมดวง ไหว้พระเสริมสิริมงคล 4 วัน 3 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : STG89
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
24,900
ไหว้พระเสริมสิริมงคล 5 วัด + บินเข้าเกาสง บินออกไทเป
กันยายน
26 - 29 ก.ย. 62 /
ตุลาคม
03 - 06 ต.ค. 62 / 17 - 20 ต.ค. 62 / 24 - 27 ต.ค. 62 /
ไต้หวัน อาลีซาน 5 วัน 3 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : STG7
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
20,900
อุทยานอาลีซาน - อุทยานเย่หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
กันยายน
24 - 28 ก.ย. 62 /
ตุลาคม
07 - 11 ต.ค. 62 / 27 - 31 ต.ค. 62 /
พฤศจิกายน
10 - 14 พ.ย. 62 / 25 - 29 พ.ย. 62 /
ธันวาคม
07 - 11 ธ.ค. 62 / 16 - 20 ธ.ค. 62 /
ไต้หวัน ทาโรโกะ 5 วัน 3 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : STG6
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
22,900
อุทยานทาโรโกะ - อุทยานเย่หลิว
กันยายน
24 - 28 ก.ย. 62 /
ตุลาคม
07 - 11 ต.ค. 62 / 27 - 31 ต.ค. 62 /
พฤศจิกายน
10 - 14 พ.ย. 62 / 25 - 29 พ.ย. 62 /
ธันวาคม
07 - 11 ธ.ค. 62 / 16 - 20 ธ.ค. 62 /

Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X