ทัวร์ไต้หวัน ( 30 )
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน หลากหลายเส้นทาง กับ 1000milestravel.com บริษัททัวร์ชั้นนำขอเสนอ ทัวร์ไต้หวัน และเลือกสรรบริการ เที่ยวไต้หวัน คุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสประเทศไต้หวัน ได้หลากหลายรูปแบบ หลากหลายเมือง และเมืองท่องเที่ยวสำคัญในไต้หวัน อีกหลากหลาย กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี ไม่ว่าจะเป็น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังเป็นบริษัททัวร์ รับจัดโปรแกรมเดินทางไปไต้หวัน หลากหลายเส้นทาง ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไปในรูปแบบแพคเกจทัวร์ หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ประเทศไต้หวัน ในราคาและบริการที่ท่านจะประทับใจ
TAIWAN 3 NATIONAL PARK SCENIC 5 วัน 4 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TW-03
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
26,900
เที่ยว 3 อุทยาน...อาลีซาน, ทาโรโกะ และเหย่หลิว
มกราคม
24 - 28 ม.ค. 63 /
กุมภาพันธ์
07 - 11 ก.พ. 63 / 14 - 18 ก.พ. 63 / 21 - 25 ก.พ. 63 / 28 ก.พ. 63 - 03 มี.ค. 63 /
มีนาคม
12 - 16 มี.ค. 63 / 27 - 31 มี.ค. 63 /
เมษายน
03 - 07 เม.ย. 63 / 04 - 08 เม.ย. 63 / 29 เม.ย. 63 - 03 พ.ค. 63 /
พฤษภาคม
02 - 06 พ.ค. 63 / 13 - 17 พ.ค. 63 / 27 - 31 พ.ค. 63 /
TAIWAN ALISHAN PERFECT ROUTE 5 วัน 4 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TW-02
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
26,900
อุทยานอาลีซาน + อุทยานเหย่หลิว + หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
มกราคม
24 - 28 ม.ค. 63 /
กุมภาพันธ์
07 - 11 ก.พ. 63 / 14 - 18 ก.พ. 63 / 21 - 25 ก.พ. 63 / 28 ก.พ. 63 - 03 มี.ค. 63 /
มีนาคม
12 - 16 มี.ค. 63 / 27 - 31 มี.ค. 63 /
เมษายน
03 - 07 เม.ย. 63 / 04 - 08 เม.ย. 63 / 29 - 03 เม.ย. 63 /
พฤษภาคม
02 - 06 พ.ค. 63 / 13 - 17 พ.ค. 63 / 27 - 31 พ.ค. 63 /
TAIWAN YEHLIU WONDERLAND 4 วัน 3 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TW-01
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
24,900
อุทยานเหย่หลิว + ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
มกราคม
25 - 28 ม.ค. 63 /
กุมภาพันธ์
07 - 10 ก.พ. 63 / 14 - 17 ก.พ. 63 / 21 - 24 ก.พ. 63 / 28 ก.พ. 63 - 02 มี.ค. 63 /
มีนาคม
12 - 15 มี.ค. 63 / 27 - 30 มี.ค. 63 /
เมษายน
03 - 06 เม.ย. 63 / 04 - 07 เม.ย. 63 / 30 เม.ย. 63 - 03 พ.ค. 63 /
พฤษภาคม
02 - 05 พ.ค. 63 / 03 - 06 พ.ค. 63 / 14 - 17 พ.ค. 63 / 28 - 31 พ.ค. 63 /
TAIWAN ALISHAN PERFECT ROUTE 5 วัน 4 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ไต้หวัน
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
25,900
อุทยานอาลีซาน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
พฤศจิกายน
20 - 24 พ.ย. 62 / 27 พ.ย. 62 - 01 ธ.ค. 62 /
ธันวาคม
07 - 11 ธ.ค. 62 / 21 - 25 ธ.ค. 62 / 31 ธ.ค. 62 - 04 ม.ค. 63 ปีใหม่ /
TAIWAN HAPPY SEASON CHANGE 4 วัน 3 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ไต้หวัน
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
23,900
อุทยานเย่หลิว + หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
พิเศษ...อาหารซีฟู๊ดกุ้งมังกร
พฤศจิกายน
21 - 24 พ.ย. 62 / 28 พ.ย. 62 - 01 ธ.ค. 62 /
ธันวาคม
07 - 10 ธ.ค. 62 / 21 - 24 ธ.ค. 62 /
ไต้หวัน อาลีซาน ถูกใจมากพี่ 5 วัน 3 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : FJL_S12_SL
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
12,999
อุทยานอาลีซาน + อุทยานเย่หลิว + หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
พฤศจิกายน
20 - 24 พ.ย. 62 / 27 พ.ย. 62 - 01 ธ.ค. 62 / 28 พ.ย. 62 - 02 ธ.ค. 62 / 29 พ.ย. 62 - 03 ธ.ค. 62 /
ธันวาคม
04 - 08 ธ.ค. 62 / 05 - 09 ธ.ค. 62 / 06 - 10 ธ.ค. 62 / 11 - 15 ธ.ค. 62 / 12 - 16 ธ.ค. 62 / 13 - 17 ธ.ค. 62 / 18 - 22 ธ.ค. 62 / 19 - 23 ธ.ค. 62 / 20 - 24 ธ.ค. 62 / 25 - 29 ธ.ค. 62 / 26 - 30 ธ.ค. 62 / 27 - 31 ธ.ค. 62 / 28 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค. 63 ปีใหม่ / 29 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63 ปีใหม่ / 30 ธ.ค. 62 - 03 ม.ค. 63 ปีใหม่ /
มกราคม
01 - 05 ม.ค. 63 ปีใหม่ / 08 - 12 ม.ค. 63 / 15 - 19 ม.ค. 63 / 22 - 26 ม.ค. 63 / 29 ม.ค. 63 - 02 ก.พ. 63 /
กุมภาพันธ์
05 - 09 ก.พ. 63 / 06 - 10 ก.พ. 63 / 07 - 11 ก.พ. 63 / 12 - 16 ก.พ. 63 / 19 - 23 ก.พ. 63 / 26 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63 / 27 ก.พ. 63 - 02 มี.ค. 63 / 28 ก.พ. 63 - 03 มี.ค. 63 /
มีนาคม
04 - 08 มี.ค. 63 / 05 - 09 มี.ค. 63 / 06 - 10 มี.ค. 63 / 11 - 15 มี.ค. 63 / 12 - 16 มี.ค. 63 / 13 - 17 มี.ค. 63 / 18 - 22 มี.ค. 63 / 19 - 23 มี.ค. 63 / 20 - 24 มี.ค. 63 / 25 - 29 มี.ค. 63 / 26 - 30 มี.ค. 63 / 27 - 31 มี.ค. 63 /
เมษายน
01 - 05 เม.ย. 63 / 02 - 06 เม.ย. 63 / 03 - 07 เม.ย. 63 / 08 - 12 เม.ย. 63 / 09 - 13 เม.ย. 63 / 10 - 14 เม.ย. 63 สงกรานต์ / 11 - 15 เม.ย. 63 สงกรานต์ / 12 - 16 เม.ย. 63 สงกรานต์ / 15 - 19 เม.ย. 63 / 22 - 26 เม.ย. 63 / 23 - 27 เม.ย. 63 / 24 - 28 เม.ย. 63 / 29 เม.ย. 63 - 03 พ.ค. 63 วันแรงงาน / 30 เม.ย. 63 - 04 พ.ค. 63 วันแรงงาน /
พฤษภาคม
01 - 05 พ.ค. 63 / 02 - 06 พ.ค. 63 / 03 - 07 พ.ค. 63 / 04 - 08 พ.ค. 63 / 06 - 10 พ.ค. 63 / 12 - 16 พ.ค. 63 / 13 - 17 พ.ค. 63 / 14 - 18 พ.ค. 63 / 15 - 19 พ.ค. 63 / 20 - 24 พ.ค. 63 / 21 - 25 พ.ค. 63 / 22 - 26 พ.ค. 63 / 27 - 31 พ.ค. 63 / 28 พ.ค. 63 - 01 มิ.ย. 63 / 29 พ.ค. 63 - 02 มิ.ย. 63 / 30 พ.ค. 63 - 03 มิ.ย. 63 /
TAIWAN TIGER HIGH SEASON 4 วัน 3 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : FJL_S09_IT
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
11,999
อุทยานเย่หลิว + หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น พิเศษ...อาบน้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
พฤศจิกายน
28 พ.ย. 62 - 01 ธ.ค. 62 /
ธันวาคม
05 - 08 ธ.ค. 62 / 06 - 09 ธ.ค. 62 / 07 - 10 ธ.ค. 62 / 12 - 15 ธ.ค. 62 / 13 - 16 ธ.ค. 62 / 14 - 17 ธ.ค. 62 / 19 - 22 ธ.ค. 62 / 20 - 23 ธ.ค. 62 / 21 - 24 ธ.ค. 62 / 28 - 31 ธ.ค. 62 / 29 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค. 63 ปีใหม่ / 30 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63 ปีใหม่ /
มกราคม
02 - 05 ม.ค. 63 ปีใหม่ / 09 - 12 ม.ค. 63 / 16 - 19 ม.ค. 63 /
กุมภาพันธ์
06 - 09 ก.พ. 63 / 07 - 10 ก.พ. 63 / 08 - 11 ก.พ. 63 / 13 - 16 ก.พ. 63 / 20 - 23 ก.พ. 63 / 27 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63 /
มีนาคม
05 - 08 มี.ค. 63 / 06 - 09 มี.ค. 63 / 07 - 10 มี.ค. 63 / 12 - 15 มี.ค. 63 / 13 - 16 มี.ค. 63 / 14 - 17 มี.ค. 63 / 19 - 22 มี.ค. 63 / 20 - 23 มี.ค. 63 / 21 - 24 มี.ค. 63 / 26 - 29 มี.ค. 63 / 27 - 30 มี.ค. 63 / 28 - 31 มี.ค. 63 /
ไต้หวัน ไลอ้อน ออนซอน 4 วัน 2 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : FJL_S11_SL
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
10,999
อุทยานเย่หลิว + หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
พฤศจิกายน
22 - 25 พ.ย. 62 /
TAIWAN...COUNTDOWN 4 วัน 3 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TPE12
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
21,878
อุทยานเย่หลิว + หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
พิเศษ...อาหารซีฟู๊ดไต้หวัน + เสี่ยวหลงเปา DIN TAI FUNG
ธันวาคม
29 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค. 63 ปีใหม่ / 30 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63 ปีใหม่ /
ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง 5 วัน 4 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TPE21
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
24,999
อุทยานอาลีซาน + ฟาร์มชิงจิ้ง + อุทยานเย่หลิว
พิเศษ...ทานอาหารบนตึกไทเป 101
พฤศจิกายน
20 - 24 พ.ย. 62 / 22 - 26 พ.ย. 62 / 27 พ.ย. 62 - 01 ธ.ค. 62 / 30 พ.ย. 62 - 04 ธ.ค. 62 /
ธันวาคม
04 - 08 ธ.ค. 62 / 06 - 10 ธ.ค. 62 / 07 - 11 ธ.ค. 62 / 13 - 17 ธ.ค. 62 / 18 - 22 ธ.ค. 62 / 20 - 24 ธ.ค. 62 / 25 - 29 ธ.ค. 62 / 30 ธ.ค. 62 - 03 ม.ค. 63 ปีใหม่ / 31 ธ.ค. 62 - 04 ม.ค. 63 ปีใหม่ /

Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X