ทัวร์ไต้หวัน ( 36 )
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน หลากหลายเส้นทาง กับ 1000milestravel.com บริษัททัวร์ชั้นนำขอเสนอ ทัวร์ไต้หวัน และเลือกสรรบริการ เที่ยวไต้หวัน คุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสประเทศไต้หวัน ได้หลากหลายรูปแบบ หลากหลายเมือง และเมืองท่องเที่ยวสำคัญในไต้หวัน อีกหลากหลาย กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี ไม่ว่าจะเป็น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังเป็นบริษัททัวร์ รับจัดโปรแกรมเดินทางไปไต้หวัน หลากหลายเส้นทาง ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไปในรูปแบบแพคเกจทัวร์ หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ประเทศไต้หวัน ในราคาและบริการที่ท่านจะประทับใจ
มหัศจรรย์...ALISHAN 4 วัน 3 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TPE061_VZ
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
13,900
อุทยานอาลีซาน + หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
กรกฎาคม
31 ก.ค. 62 - 03 ส.ค. 62 /
สิงหาคม
21 - 24 ส.ค. 62 / 28 - 31 ส.ค. 62 /
กันยายน
04 - 07 ก.ย. 62 / 18 - 21 ก.ย. 62 /
ตุลาคม
02 - 05 ต.ค. 62 / 16 - 19 ต.ค. 62 /
ไต้หวันหมอนทอง ครองใจ 5 วัน 4 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : AD-88-02
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
25,900

ตุลาคม
10 - 14 ต.ค. 62 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 / 19 - 23 ต.ค. 62 วันปิยมหาราช /
ธันวาคม
06 - 10 ธ.ค. 62 / 24 - 28 ธ.ค. 62 /
ไต้หวันกำปั่นทอง ละอองฟ้า 4 วัน 3 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : AD-88-01
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
22,900

กรกฎาคม
26 - 29 ก.ค. 62 วันเฉลิมพระชนพรรษา ร.10 /
กันยายน
26 - 29 ก.ย. 62 /
ตุลาคม
11 - 14 ต.ค. 62 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 /
พฤศจิกายน
07 - 10 พ.ย. 62 / 14 - 17 พ.ย. 62 /
ธันวาคม
05 - 08 ธ.ค. 62 วันเฉลิมพระชนพรรษา ร.9 / 22 - 25 ธ.ค. 62 /
ไต้หวัน อาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง 5 วัน 3 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : S07_SL
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
12,999
อุทยานอาลีซาน + หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
กรกฎาคม
26 - 30 ก.ค. 62 / 27 - 31 ก.ค. 62 / 28 ก.ค. 62 - 01 ส.ค. 62 /
สิงหาคม
01 - 05 ส.ค. 62 / 08 - 12 ส.ค. 62 / 15 - 19 ส.ค. 62 / 29 ส.ค. 62 - 02 ก.ย. 62 /
กันยายน
05 - 09 ก.ย. 62 / 12 - 16 ก.ย. 62 / 19 - 23 ก.ย. 62 / 27 ก.ย. 62 - 01 ต.ค. 62 /
ตุลาคม
03 - 07 ต.ค. 62 / 04 - 08 ต.ค. 62 / 10 - 14 ต.ค. 62 / 11 - 15 ต.ค. 62 / 12 - 16 ต.ค. 62 / 13 - 17 ต.ค. 62 / 18 - 22 ต.ค. 62 / 19 - 23 ต.ค. 62 / 20 - 24 ต.ค. 62 / 21 - 25 ต.ค. 62 / 22 - 26 ต.ค. 62 /
TAIWAN ไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง 3 วัน 2 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : S06_VZ
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
9,999

กรกฎาคม
26 - 28 ก.ค. 62 / 27 - 29 ก.ค. 62 /
สิงหาคม
23 - 25 ส.ค. 62 /
กันยายน
06 - 08 ก.ย. 62 / 27 - 29 ก.ย. 62 /
ตุลาคม
04 - 06 ต.ค. 62 / 12 - 14 ต.ค. 62 / 25 - 27 ต.ค. 62 /
TAIWAN TIGER โปรโมชั่น 4 วัน 3 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : S04_IT
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
11,555

กรกฎาคม
18 - 21 ก.ค. 62 / 26 - 29 ก.ค. 62 /
สิงหาคม
09 - 12 ส.ค. 62 / 15 - 18 ส.ค. 62 / 29 ส.ค. 62 - 01 ก.ย. 62 /
กันยายน
12 - 15 ก.ย. 62 / 19 - 22 ก.ย. 62 / 26 - 29 ก.ย. 62 /
ตุลาคม
03 - 06 ต.ค. 62 / 04 - 07 ต.ค. 62 / 10 - 13 ต.ค. 62 / 11 - 14 ต.ค. 62 / 12 - 15 ต.ค. 62 / 17 - 20 ต.ค. 62 / 18 - 21 ต.ค. 62 / 24 - 27 ต.ค. 62 / 25 - 28 ต.ค. 62 / 26 - 29 ต.ค. 62 /
TAIWAN อาลีซาน เป๊ะปัง 5 วัน 3 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : M04_BR
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
21,999
อุทยานอาลีซาน + อุทยานเย่หลิว + หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
กรกฎาคม
31 ก.ค. 62 - 04 ส.ค. 62 /
สิงหาคม
21 - 25 ส.ค. 62 / 22 - 26 ส.ค. 62 /
ตุลาคม
09 - 13 ต.ค. 62 / 16 - 20 ต.ค. 62 /
พฤศจิกายน
13 - 17 พ.ย. 62 / 22 - 26 พ.ย. 62 /
TAIWAN อาลีซาน ได้ใจ 4 วัน 3 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : M02_CI
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
17,500
อุทยานอาลีซาน + อุทยานเย่หลิว + หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
กรกฎาคม
20 - 23 ก.ค. 62 /
สิงหาคม
03 - 06 ส.ค. 62 / 17 - 20 ส.ค. 62 / 31 ส.ค. 62 - 03 ก.ย. 62 /
กันยายน
21 - 24 ก.ย. 62 /
ตุลาคม
05 - 08 ต.ค. 62 / 19 - 22 ต.ค. 62 /
ไต้หวัน 3 อุทยาน 6 วัน 4คืน
เส้นทาง : ทัวร์ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : L04_BR
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
24,999
อุทยานอาลีซาน + อุทยานทาโรโกะ + อุทยานเย่หลิว
กันยายน
26 ก.ย. 62 - 01 ต.ค. 62 /
ตุลาคม
18 - 23 ต.ค. 62 /
มหัศจรรย์...TAIPEI 6 วัน 4 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TPE04_SL
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
15,900
อุทยานอาลีซาน + อุทยานเหย่หลิว + หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์ชาบูหม่าล่า, อาหารซีฟู๊ด และเสี่ยวหลงเปา
กรกฎาคม
24 - 29 ก.ค. 62 / 31 ก.ค. 62 - 05 ส.ค. 62 /
สิงหาคม
07 - 12 ส.ค. 62 / 14 - 19 ส.ค. 62 / 28 ส.ค. 62 - 02 ก.ย. 62 /
กันยายน
11 - 16 ก.ย. 62 / 25 - 30 ก.ย. 62 /
ตุลาคม
02 - 07 ต.ค. 62 / 09 - 14 ต.ค. 62 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 / 16 - 21 ต.ค. 62 / 23 - 28 ต.ค. 62 / 30 ต.ค. 62 - 04 พ.ย. 62 /
พฤศจิกายน
06 - 11 พ.ย. 62 / 11 - 16 พ.ย. 62 / 13 - 18 พ.ย. 62 / 18 - 23 พ.ย. 62 / 20 - 25 พ.ย. 62 /

Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X