ทัวร์โอกินาว่า ( 4 )

เส้นทาง : ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอกินาว่า
รหัสทัวร์ : 7
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
17,900
ล่องเรือสำราญ เส้นทาง ฮ่องกง - โอกินาว่า (ญี่ปุ่น) - ฮ่องกง
เส้นทาง : ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอกินาว่า
รหัสทัวร์ : 4
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
19,900
ล่องเรือสำราญ เส้นทาง  คิลุง (ไต้หวัน) - นาฮา โอกินาว่า (ญี่ปุ่น) - อิชิงากิ (ญี่ปุ่น) - มิยาโกะจิมะ (ญี่ปุ่น) - คิลุง (ไต้หวัน)
พักบนเรือ 4 คืน / พักที่ไต้หวัน 1 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอกินาว่า
รหัสทัวร์ : 3.
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
9,900
Taiwan - Japan - Taiwan Cruise (4 nights aboard)
เส้นทาง : ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอกินาว่า
รหัสทัวร์ : 2
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
7,900
ล่องเรือสำราญ เส้นทาง ไต้หวัน - โอกินาว่า (นาฮา) ประเทศญี่ปุ่น - ไต้หวัน  (พักบนเรือ 3 คืน)

Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X